LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Miloš Voldřich – zakladatel české stomatologické protetiky

LKS 05/2017 15. 5. 2017 Historie

Druhá část článku, jehož úvodní díl byl zveřejněn v dubnovém LKS č. 4/2017 na str. 90 – 93, se věnuje odkazu doc. MUDr. Miloše Voldřicha (7. 3. 1911 – 7. 11. 1967) moderní stomatologické protetice z pohledu současných možností nových vyšetřovacích metod, moderních léčebných postupů, materiálů a technologií v 21. století. Zaměřuje se na originální pojetí klasifikace defektů chrupu, klinický význam biologického faktoru a principy návrhu celkového…

O chystaném zákazu používání amalgámu

LKS 05/2017 15. 5. 2017 Poradny

Z médií se dozvídáme neurčité informace ohledně chystaného zákazu používání amalgámu. Jednou se hovoří o úplném zákazu, jindy o tom, že amalgám bude možno používat v kapslové formě. Jak to tedy bude?