LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jazykový koutek LKS

LKS 06/2016 13. 6. 2016 Odborné sdělení

V české terminologii z oblasti dentální implantologie jsme se setkali s trojím způsobem překladu anglického slova osseointegration (vhojení implantátu do kosti). Jak tedy toto slovo v češtině správně používat a psát?