LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Minimální obsah zdravotnické dokumentace s ohledem na specifika stomatologické péče

LKS 06/2017 19. 6. 2017 Co vás zajímá

Česká republika přijala od svého vzniku řadu zákonů a předpisů, které ústavou počínaje a řadou vyhlášek konče mění vztah pacienta a lékaře oproti situaci, pro kterou byla školena řada zubních lékařů v době Československé socialistické republiky. Významně se navýšila práva pacienta na poskytované informace, ochrana jeho osobnostních práv a v neposlední řadě může být mnohem aktivnějším ve volbě poskytované péče…