LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z 69. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Reportáž

V pořadí 69. jednání sněmu ČSK se konalo 12. – 13. května 2018 v Mikulově. Bylo doslova nabité zásadními informacemi a hlavně rozhodnutími o další strategii Komory a o významných změnách ve vnitrokomorovém životě. V neděli byl hostem sněmu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, jehož vystoupení se záhy změnilo v zajímavou a také oboustranně plodnou diskuzi se zubními lékaři. Plné znění „Zprávy návrhové komise…

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz ((Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace: . Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Z jednání revizní komise ČSK

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Události

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání sešla v Mikulově, před 69. jednáním sněmu ČSK.