LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ze 78. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Reportáž

V pořadí 78. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 14. – 15. května 2022 ve Špindlerově Mlýně. Program jarního rokování byl věnován vyročním zprávám za loňský rok, rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2021. Byly schváleny tři důležité změny a novinky týkající se řádů Komory a pravidel pro čerpání finančních prostředků z účtu klinik. Jednáním rezonovalo velké…

Projekty a úkoly členů představenstva ČSK na funkční období 2021–2025

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Události

Stejně jako v minulém funkčním období, bude i v tomto současném představenstvo ČSK pracovat projektově. Vše je evidováno přes tabulku, která se každý měsíc aktualizuje s kontrolními body. Představenstvo schválilo a sněm ČSK vzal na vědomí tyto projekty, které jsou na webu ČSK www.dent.cz (Agendy Komory/Jednání sněmu) v excelové tabulce. Zde uvádíme popis k jednotlivým projektům.

Republika bez kazu – projekt ČSK se naplno rozjíždí

LKS 06/2022 18. 6. 2022 O čem se mluví

V loňském roce zahájila ČSK velký osvětový projekt, který jsme v českém prostředí dlouhé roky postrádali: byla vytvořena „Republika bez kazu“ – program zaměřený na prevenci v oblasti ústní hygieny a určený široké veřejnosti. Od tohoto projektu, který získal záštitu Ministerstva zdravotnictví, si slibujeme snížení výskytu zubního kazu a dalších onemocnění chrupu v české populaci.

Policie ČR žádá o pomoc

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Informace

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, žádá zubní lékaře o pomoc při ztotožnění mrtvoly neznámé ženy.

S docentkou Ivou Holmerovou o stárnutí populace a nových výzvách pro stomatologickou péči

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Jak nás vidí

Podle prognóz bude v polovině tohoto století každý desátý obyvatel České republiky starší osmdesáti let. Již dnes se mění skladba pacientů v zubních ordinacích a těch starších valem přibývá. Je na to česká stomatologie připravena? Ne náhodou je nosným tématem kongresu Pražské dentální dny 2022 snímatelná protetika... Redakce LKS proto také oslovila doc. MUDr. Ivu Holmerou, Ph.D., která se gerontologií celoživotně…

Minutová kalkulace

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku si povíme ve větším detailu o minutové kalkulaci. Tento pojem téměř každý zná, ale leckdo ho špatně nebo nepřesně interpretuje.