LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK vítá novinky v aprobacích: stejné podmínky pro cizince i čechy a kvalitnější a bezpečnější péči

LKS 07-08/2017 24. 7. 2017 Události

Nedostatek ošetřujících lékařů v některých místech se stát snaží řešit lákáním lékařů ze zahraničí. V zájmu pacientů je však nezbytně nutné, aby péče poskytovaná zahraničními zubními lékaři byla vysoce kvalitní a lékaři prokázali dostatečnou schopnost komunikovat se svými pacienty v češtině. Tyto požadavky splňuje novela zákona č. 95/2004 Sb., platná od 1. 7. 2017.

Rezervy ve stomatologické péči

LKS 07-08/2017 24. 7. 2017 Odborná diskuze

Vážené kolegyně a kolegové, zhruba od počátku nového tisíciletí zaznamenává stomatologie v České republice, bez podstatnějších rozdílů v jednotlivých regionech, snížený zájem v péči o dětský chrup přecházející do přezíravého, ba až pohrdavého nezájmu o něj. Zejména se jedná o vztah k dětským molárům, a to opět zejména ve střední a pozdní fázi smíšeného chrupu. Tyto zuby nejsou často ošetřovány,…

Osoba zajišťující radiační ochranu registranta

LKS 07-08/2017 24. 7. 2017 Události

Podle nového atomového zákona musí každý, kdo provozuje zubní rentgenové zařízení (tzv. registrant), ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Následující text obsahuje základní informace o tom, jak má registrant při ustanovení postupovat, a o jeho povinnostech ve vztahu k osobě zajišťující jeho radiační ochranu. Platí, že za dodržování níže popsaných pravidel odpovídá registrant.

Dopady nového protikuřáckého zákona

LKS 07-08/2017 24. 7. 2017 Poradny

Jaké dopady má na poskytovatele zdravotních služeb nový protikuřácký zákon? Je pravda, že je možno ve zdravotnickém zařízení zřídit kuřárnu a povolit v ní kouření?