LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní ročník PDD s proměněnou formou i obsahem

LKS 07-08/2018 17. 7. 2018 Události

Letošní Pražské dentální dny proběhnou 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze. Bude to ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu, a proto bude do jisté míry přelomový. Přichází s nově koncipovaným odborným programem jak po stránce obsahové, tak organizační.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 07-08/2018 17. 7. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Ukládání osobních údajů na vzdálené servery

LKS 07-08/2018 17. 7. 2018 Poradny

Pro vedení zdravotnické dokumentace používám systém, který ukládá data pacientů nikoliv na můj počítač, ale na server dodavatele systému. Je takové řešení v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů? A záleží na tom, kde se takový server nachází?

Doktor Oldřich Hlaváč – Alarich, zubní lékař a spisovatel

LKS 07-08/2018 17. 7. 2018 Kdo byl kdo

Většina z nás zná knížky s anekdotami a historkami o lékařích, jejichž autorem je Alarich. Málokdo ale ví, zejména ti mladší, že za tímto pseudonymem se skrýval zubní lékař, vynikající pedostomatolog, MUDr. Oldřich Hlaváč (1895 – 1942). Dodnes nás baví jeho vtipné historky. Ovšem také jeho odborné názory, které publikoval v článcích a knihách o dětském zubním lékařství, jsou stále platné a udivují svým moderním…