LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Královéhradecká lékařská fakulta a stomatologická klinika slaví 70 let

LKS 09/2015 14. 9. 2015 Reportáž

V říjnu oslaví Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 70. výročí svého založení. S její existencí je těsně spojena také výuka stomatologie. Obdobnými slovy, samozřejmě kromě číslovky, jsme před dvaceti lety v LKS uváděli první velkou reportáž ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové u příležitosti jejího padesátiletí v roce 1995. V průběhu let jsme v LKS publikovali řadu dalších článků, které dokumentovaly zásadní etapy rozvoje této…

Projekt Dětský úsměv je již patnáctiletý

LKS 09/2015 14. 9. 2015 Informace

V právě začínajícím školním roce 2015/2016 dovrší patnáct let své existence projekt Dětský úsměv, jeden z nejznámějších preventivních programů v ČR zaměřených na péči o dětské zuby. Je držitelem Pečeti ČSK, probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR a České společnosti pro dětskou stomatologii. Projekt v mateřských a základních školách a v dětských domovech realizuje Český zelený kříž, o. p. s., jehož zakladatelky MUDr. Hany Zallmannové jsme se zeptali, čím v současnosti…