LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Do nové etapy Komory s novými vizemi

LKS 09/2017 11. 9. 2017 Události

Dne 21. září 2017 vstupuje Česká stomatologická komora do dalšího čtyřletého funkčního období. V jejím čele bude stát nový, avšak za dobu šestadvacetileté existence ČSK v pořadí teprve třetí prezident. Tato skutečnost je obecně vnímána jako znak stability stavovské organizace zubních lékařů. Na druhou stranu je pro mnohé doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., novou tváří s příslibem změn, kterými musí Komora v kontextu…

Rozloučení s profesorem Jiřím Mazánkem

LKS 09/2017 11. 9. 2017 Události

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé, dne 26. června 2017 nás ve věku 74 let po krátké nemoci a velmi neočekávaně opustil pan profesor MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Česká stomatologie a maxilofaciální chirurgie v něm ztratila velmi pracovitého a skromného velikána.

Seriál ČSK k elektronické evidenci tržeb a k elektronickým receptům

LKS 09/2017 11. 9. 2017 Co vás zajímá

Od 1. ledna 2018 vznikne zubním lékařům povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronického receptu a od 1. března 2018 rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby (EET). Česká stomatologická komora připravila pro své členy seriál, jehož cílem je vysvětlit základní otázky týkající se dané problematiky.

Bude praktická sestra oprávněna pracovat v zubní ordinaci?

LKS 09/2017 11. 9. 2017 Poradny

V médiích jsem zaznamenal, že byl přijat zákon, který upravuje způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. Bude praktická sestra oprávněna pracovat v zubní ordinaci? A jaké vzdělání k tomu bude potřebovat?