LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres PDD 2018 bude mít přes tisíc účastníků a je již vyprodán

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Události

Kapacita Pražských dentálních dní 2018 byla naplněna již na konci srpna. Letošní mezinárodní kongres, jehož pořadatelem je Česká stomatologická komora, proběhne ve dnech 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze a zúčastní se ho přes tisíc návštěvníků. Je to ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu, a proto bude do jisté míry přelomový. Přichází s nově koncipovaným odborným programem jak po…

Den české stomatologie

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Události

Den české stomatologie je projekt ČSK určený laické veřejnosti. Jeho cílem je ukázat návštěvníkům, s jakými přístroji, materiály a postupy se mohou setkat v moderní zubní ordinaci, a seznámit je s nejnovějšími trendy v ústní hygieně. Akce bude probíhat 21. 9. 2018 od 10.00 do 19.00 hodin ve stanu na náměstí Republiky jako součást doprovodného programu letošního ročníku kongresu Pražské dentální dny.

Podpora komorových registrů a usnášeníschopnosti oblastních sněmů

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Co vás zajímá

Letos na jaře sněm Komory po roční debatě a přípravě schválil projekt „podpory registrů a usnášeníschopnosti“, což je pracovní název pro změnu velké části našich řádů, která řeší dvě zásadní věci: úplnost a aktuálnost údajů v seznamu členů Komory a usnášeníschopnost sněmů Oblastních komor (OSK).