LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres EPA 2015 v Praze

LKS 10/2015 19. 10. 2015 Reportáž

Ve dnech 3. – 5. září 2015 hostila Praha velkou odbornou mezinárodní událost. V Kongresovém centru U Hájků (hotel Grandior a Elephant) se konal 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Organizátorem byla Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou (ČSK) a záštitu nad kongresem převzal rektor Univerzity Karlovy. Nosné téma znělo „Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“. K úspěšnému průběhu sympozia přispěla především vysoká účast lékařů,…

Trendy v rozvoji protetiky a jejich odraz na kongresu Evropské protetické asociace 2015 v Praze

LKS 10/2015 19. 10. 2015 Odborné akce

Trendy v rozvoji protetiky jsou pravidelně diskutovány na sympoziích Evropské protetické asociace (EPA – European Prosthodontic Association). Ta se na svém posledním 39. výročním kongresu v Praze ve dnech 3. – 5. září 2015 zabývala tématem „Implants Hand in Hand with Conventional Prosthodontics“, dále výhledy protetiky do budoucna a také možnostmi ošetření.

Doprovodný program kongresu EPA 2015

LKS 10/2015 19. 10. 2015 Odborné akce

Pražský kongres EPA 2015 upoutal účastníky nejen brilantní organizací odborného programu, ale také doprovodnými společenskými akcemi. Přinášíme vám z nich malou obrazovou zprávu.