LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Změňme to, co Komoru brzdí

LKS 10/2017 16. 10. 2017 Události

Ve vrcholném vedení Komory stojí od 21. září viceprezident, který byl do této funkce zvolen na květnovém sněmu plným počtem platných hlasů již v prvním kole voleb. Tak silný mandát MUDr. Roberta Houbu, Ph.D., zavazuje k tomu, aby využil své dosavadní zkušenosti, které ve stejné funkci získal minulé čtyři roky, a vytěžil z nich to nejlepší pro nový rozvoj Komory.

Seriál ČSK k elektronické evidenci tržeb a elektronickým receptům

LKS 10/2017 16. 10. 2017 Co vás zajímá

Od 1. ledna 2018 vznikne zubním lékařům povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronického receptu a od 1. března 2018 rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby (EET). Česká stomatologická komora připravila pro své členy seriál, jehož cílem je vysvětlit základní otázky týkající se této problematiky.

Přechod na novou smlouvu profesního pojištění

LKS 10/2017 16. 10. 2017 Poradny

Jsem profesně pojištěna prostřednictvím Komory u Kooperativy. K pojištění jsem se přihlásila v roce 2010. Nedávno jsem dostala nabídku, abych přešla na novější smlouvu s Kooperativou. Zdá se mi zbytečné měnit smlouvu, když mi ta stávající vyhovuje. Co mi doporučíte?