LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres PDD 2018 nově a na výbornou

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Reportáž

Již 21. ročník mezinárodního kongresu, jehož pořadatelem je Česká stomatologická komora, se konal ve dnech 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze. Naplnil to, co si Komora předsevzala: ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu byl v mnoha směrech přelomový. Nová koncepce odborného programu jak po stránce obsahové, tak organizační, přivedla na kongres více než tisíc návštěvníků. Pražské dentální dny 2018…

První Den české stomatologie

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Fotoalbum

Česká stomatologická komora má své značné pravomoci zejména kvůli profesionální ochraně veřejnosti. Na občanech této země záleží i budoucí pozice naší organizace. V neposlední řadě komunikujeme s pacienty, abychom je poučili a nabídli jim nejlepší možnosti prevence i léčby. To vše spojuje Den české stomatologie, akce, která má umožnit občanům potkat se s představiteli ČSK a ukázat nejmodernější postupy našeho…

Navýšení úhrad stomatologické péče v roce 2019

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Co vás zajímá

Díky úspěšné strategii zástupců zubních lékařů v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2019 dochází k významnému navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Tento nárůst vysoce přesahuje jednu miliardu korun oproti letošnímu roku.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Vědecká rada ČSK o lege artis postupech

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Události

Vědecká rada ČSK, jejímiž členy jsou zástupci devíti odborných společností a jeden zástupce za univerzity, se sešla 19. 9. 2018 v Apolence za účasti prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a viceprezidenta ČSK MUDr. Roberta Houby, Ph.D.