LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy a osvědčení pro odborné zástupce

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Co vás zajímá

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Vědecká rada ČSK zasedala v novém složení

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Události

V pondělí 12. 9. 2022 se uskutečnilo jednání vědecké rady ČSK v novém složení. Jejími členy jsou zástupci stomatologických klinik a odborných společností reprezentujících jednotlivé oblasti zubního lékařství.