LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Program ČSK na Pragodentu 2018

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Reportáž

Česká stomatologická komora byla hlavním odborným partnerem mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, jehož 26. ročník se konal v Praze 18. – 20. 10. 2018. Společně s Inchebou Expo Praha zorganizovala na pátek celodenní program pro zubní lékaře, který přivedl na seminář ČSK více než pět set posluchačů a vyvrcholil večerním koncertem Janka Ledeckého. Komora samozřejmě po celé tři dny patřila k tradičním vystavovatelům a její stánek,…

Profesní zkoušky v rámci základní odborné přípravy

LKS 11/2018 10. 11. 2018 O čem se mluví

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rychle se blíží 31. 12. 2018, velmi důležité datum pro všechny, kteří jsou zařazeni do základní odborné přípravy v rámci systému celoživotního vzdělávání ČSK. Protože se i přes poměrně masivní informační kampaň z minulých měsíců množí dotazy ohledně vzdělávání a profesních zkoušek, dovolte mi zopakovat to nejpodstatnější, co nás v nejbližší době čeká. Krátký výlet do historie vzdělávacího řádu…

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Stravenky jako daňově uznatelný výdaj

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Poradny

Svým zaměstnancům poskytuji stravenky v hodnotě 130 Kč. Zaměstnanec ze svých prostředků za ně hradí částku 50 Kč a já zaměstnancům přispívám částkou 80 Kč. Kolik ze stravenky mohu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj?

O mezioborové spolupráci s Lukášem Frajerem, plastickým chirurgem

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Jak nás vidí

Plastická chirurgie je moderní a rychle se rozvíjející obor. Veřejnost ji – i díky sdělovacím prostředkům – vnímá spíše v rovině stále oblíbenějších estetických výkonů. Jejím klíčovým posláním je však pomoc pacientům se závažnými zdravotními indikacemi. Na toto téma jsme požádali o rozhovor našeho předního a mediálně známého plastického chirurga MUDr. Lukáše Frajera.

Profesor Jindřich Pazdera o maxilofaciální chirurgii

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Rozhovor

Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., chtěl po maturitě studovat všeobecnou medicínu. Nakonec si pod tlakem tehdejších okolností vybral stomatologii. Brzy se mu zalíbila a už jako student se stal demonstrátorem na stomatologické klinice. Vždy v sobotu dopoledne – v šedesátých letech byly ještě soboty pracovní – pak směl pracovat na ambulanci kliniky. Tahle první terénní zkušenost se mu po promoci velmi hodila…