LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres PDD a Pragodent: rekordní Dny české stomatologie 2021

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Reportáž

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se po dvou letech opět spojily v jednom termínu i místě jako Dny české stomatologie. V areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA to ve dnech 14. – 16. 10. 2021 opravdu žilo a po dlouhých covidových měsících byla radost ze setkání s kolegy zase konečně „naživo“ nepřehlédnutelná. Kongres PDD ve svém 24.…

Úhradová vyhláška pro rok 2022

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Události

Ve Sbírce zákonů byla publikována tzv. úhradová vyhláška pro rok 2022. Text úhradové vyhlášky a její přílohy č. 11, která se týká zubních lékařů, je zpřístupněn na webových stránkách Komory. Úhradová vyhláška přináší některé významné změny. Podrobný výklad všech změn připravujeme pro publikaci Stomatologické výkony v roce 2022, která bude (podobně jako v roce 2021) zveřejněna na webových stránkách Komory. Na tomto…

Výskyt onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři v ČR

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Odborné informace

Členové České stomatologické komory byli osloveni 23. 6. 2021 e-mailem s prosbou o vyplnění dotazníku, odkaz na dotazník byl součástí e-mailu. Cílem dotazníku bylo zmapovat výskyt onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři (ZL) v ČR v období 1. 3. 2020 až 30. 6. 2021, případný dopad na provoz jejich praxe (absence, onemocnění personálu, uzavření praxí), aplikovaná ochranná opatření a v neposlední řadě stav očkování proti viru…

Funkcionáři OSK zvolení na období 2021 – 2025 jsou proškoleni

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Co vás zajímá

Oblastní komory, budované na územním principu, jsou základním organizačním článkem ČSK a celkově jich je 61. Předsedové OSK zvolení pro funkční období 2021 – 2025 se poprvé sešli v Praze 24. 9. 2021. Ve dnech 1. – 2. 10. 2021 se rovněž v Praze uskutečnilo společné školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK.