LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Plán činnosti představenstva České stomatologické komory na období 2017– 2021

LKS 12/2017 11. 12. 2017 Události

Je velkým problémem organizací se širokým polem působnosti, jakou je Česká stomatologická komora, že v návalu spousty a spousty každodenních povinností se často zapomíná na úkoly, které vyžadují hodně práce, hodně času a velké soustředění. Proto Česká stomatologická komora v novém období přechází na systém projektového řízení. Snažíme se nejenom řešit to, co je urgentní, ale chtěli bychom s novým představenstvem zásadním způsobem proměnit…

Rozloučení s docentem Jiřím Bittnerem

LKS 12/2017 11. 12. 2017 Události

Českou stomatologickou obec postihla 16. 10. 2017 velká ztráta. Ve věku 87 let zemřel doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové a proděkan téže lékařské fakulty.

Seriál ČSK k elektronické evidenci tržeb a elektronickým receptům

LKS 12/2017 11. 12. 2017 Co vás zajímá

Od 1. ledna 2018 vznikne zubním lékařům povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronického receptu a od 1. března 2018 rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby (EET). Česká stomatologická komora připravila pro své členy seriál, jehož cílem je vysvětlit základní otázky týkající se této problematiky.