LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Hlavní změny v textu úhradové vyhlášky na rok 2020

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Co vás zajímá

V minulém čísle LKS jsme vás seznámili se změnami úhrad v příštím roce. Zároveň jsme naznačili, že dohodovací řízení a příprava úhradové vyhlášky na ministerstvu zdravotnictví s sebou přinesly i řadu více či méně důležitých textových změn.

Novinky v Kanceláři Komory v roce 2020

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Události

V Kanceláři Komory děláme všechno pro to, abychom členům Komory nabízeli stále lepší servis. Pro rok 2020 tak je připraveno několik nových projektů.

Ze 72. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Reportáž

V pořadí 72. jednání sněmu ČSK se konalo 16. – 17. listopadu 2019 v Brně. Nedělní rokování připadlo na významný státní svátek a sněm uctil 30. výročí sametové revoluce státní hymnou. Připomněl si také založení Občanského fóra stomatologů v prosinci 1989, které položilo základy pro pozdější vznik samostatné komory zubních lékařů. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo projednání a schválení důležitých dokumentů či řádů Komory a…

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné sdělení

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2019.

Profesor Antonín Šimůnek: Když nemůžeš, tak přidej…

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Rozhovor

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., je jedním z průkopníků a nejvýznamnějších představitelů implantologie u nás. Jako Hradečák chtěl zůstat v rodném městě, a tak zde nakonec vystudoval zubní lékařství, i když si nějaký čas pohrával s myšlenkou stát se všeobecným lékařem. Ostatně třebaže vystudovaný stomatolog, tak se léta věnoval maxilofaciální chirurgii. V roce 1997 začal na Stomatologické klinice LF UK v Hradci Králové budovat Centrum…

Členské příspěvky na rok 2020

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Poradny

Jak vysoké členské příspěvky budeme příští rok platit? Do jaké kategorie budu zařazena a jak zjistím, kam mám platit?

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Poradny

Dcera zaměstnance po maturitě začala studovat jednoletý kurz cizích jazyků. Mohu zaměstnanci uplatnit daňové zvýhodnění na vyživovanou osobu?