LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie

LKS 12/2020 18. 12. 2021 Knihovna

Publikace seznamuje se základními principy jak klinické epidemiologie, tak medicíny založené na důkazu, aby čtenář s těmito znalostmi byl schopen správně pochopit nové poznatky publikované v literatuře a na jejich základě uplatnit správné rozhodování.

Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Co vás zajímá

Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory Vážení členové České stomatologické komory, věnujte prosím pozornost následujícím oznámením týkajícím se důležitých událostí, které naši Komoru čekají v roce 2021.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2020.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace: