LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nový číselník stomatologických výrobků

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Události

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve které jsou uvedeny stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady.

Ze 77. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Reportáž

V pořadí 77. jednání sněmu ČSK se konalo 6. – 7. listopadu 2021 v Brně a bylo prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2021 – 2025. K hlavní obsahové náplni sněmu patřila volba výborů sněmu ČSK a schválení rozpočtu ČSK na rok 2022. Velkým tématem byly významné změny v úhradách stomatologické péče.

Úhrada a výše členských příspěvků na rok 2022

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Co vás zajímá

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2022. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2021.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 9. díl

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař odmítne objednat a vyšetřit registrovaného pacienta s odůvodněním, že pacient dluží zubnímu lékaři finanční částku za zhotovenou a pacientovi předanou protetickou práci, která nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.