LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ze 79. jednání sněmu ČSK v Brně

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Reportáž

V pořadí 79. jednání sněmu ČSK se konalo 5. – 6. listopadu 2022 v Brně. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo schválení rozpočtu ČSK na rok 2023. Velkým tématem byly aktuální změny v úhradách stomatologické péče a otázka dostupnosti zubní péče.

Proč nejsou zubní lékaři k sehnání?

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Téma k zamyšlení

Problematika (ne)dostupnosti zubní péče v naší republice rezonuje celou společností. Rádi o ní píší a natáčejí média, hovoří o ní pacienti a nakonec se stala vděčným tématem pro politiky v různých předvolebních kampaních. Mluví se o ní dlouhodobě a opakovaně mezi členy Komory, ať už na oblastech, na sněmech ČSK či v diskuzích na sociálních sítích. A pochopitelně se tato problematika objevuje v řadě…

Jednání předcházející listopadovému sněmu ČSK

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Události

Zasedání sněmu ČSK, tedy rokování volených zástupců oblastních komor, vždy předchází řada dílčích jednání. Nejinak tomu bylo začátkem listopadu před sněmem ČSK v Brně, z něhož přinášíme reportáž na následujících stránkách 208 – 211. Také tyto „malé“ akce organizuje Kancelář ČSK pod vedením vedoucí Vnitřního oddělení Ing. Jitky Povolné. Na každé jednání je třeba připravit podklady, materiály, pozvánky, zajistit vybavené prostory, catering... Vedle zasedání…

Úhrada a výše členských příspěvků na rok 2023

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Co vás zajímá

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2023. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Co vás zajímá

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Předplatné LKS na rok 2023 pro nečleny ČSK

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Události

Vážení čtenáři, jak víte, ČSK zasílá stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS všem svým členům „automaticky“, tedy bezplatně jako součást práv a výhod členství v Komoře.

Vladimír Ščigel miluje stomatologii, farmakologii – a zpěv

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Rozhovor

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, se narodil v Karviné. Rané dětství strávil na severní Moravě. Po přestěhování do Prahy, kde vystudoval gymnázium, se nakonec rozhodoval mezi múzickým studiem zpěvu a medicínou. Jeho tajná volba stát se stomatologem se naplnila. Povinné roční vojenské intermezzo absolvoval u raketového vojska v Jincích, kde se jako řada jeho kolegů doslova a do písmene v…