LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Narodil se v roce 1941. Je náš přední neuropatolog a popularizátor vědy, který se věnuje především vztahu mezi mozkem a chováním. Působí jako emeritní primář patologie v Thomayerově nemocnici. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí, řadu z nich ve více vydáních, mimo jiné monografie Vzpoura deprivantů (1996, 2001, 2002, 2006, 2020), Sociální mozek (2006, 2016), Mocenská posedlost (2011, 2018), Češi (2015, 2016) či O lidech a životě [2018; recenze v LKS 2019, 29(4): 88]. Za jeho přínos v rozvoji a propagaci kritického myšlení mu byla věnována publikace na stejné téma v LKS [LKS 2019, 29(5): 103 – 113]. Za svou práci získal řadu významných ocenění, např. cena ČSAV, cena nakladatelství Vyšehrad, cena Nadačního fondu Dr. Paula Janssena. V roce 2018 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu za rok 2017.

Články autora