LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví 2024 bude probíhat celý měsíc březen

LKS 02/2024 17. 2. 2024 O čem se mluví

ČSK společně se svými partnery organizuje další ročník celosvětového projektu World Oral Health Day – Světový den ústního zdraví (SDUZ), který se koná každý rok v březnu pod záštitou FDI. V České republice budou probíhat akce pro děti a dospělé opět v průběhu celého března.

Dohodovací řízení pro rok 2025

LKS 02/2024 17. 2. 2024 O čem se mluví

V dohodovacím řízení o cenách výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro příští rok 2025 znovu začíná boj o 500+ miliard ve zdravotnictví.

Světový den ústního zdraví 2024 bude zaměřen na roli rodičů při zvládání ústní hygieny dětí

LKS 01/2024 20. 1. 2024 O čem se mluví

Aktuálně připravovaný ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ) přinese především informace zaměřené na význam role rodičů a dalších rodinných příslušníků u dentální hygieny dětí. Toto téma, ale i obecné poznatky v oblasti ústního zdraví, budou šířeny různými způsoby, a to jak v přímém kontaktu s veřejností na jednotlivých akcích, tak mediálně včetně sociálních sítí.

Kulatý stůl středoevropských komor 2023

LKS 12/2023 16. 12. 2023 O čem se mluví

Tradiční akcí kongresu Pražské dentální dny je setkání prezidentů a zástupců stomatologických komor z okolních zemí, kde jsou projednávány aktuálně nejdůležitější otázky. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci PDD 2023 dne 13. 10. 2023 v PVA EXPO PRAHA.

Brněnské stomatologické fórum

LKS 10/2023 14. 10. 2023 O čem se mluví

Vzdělávací středisko ČSK vás zve do předvánoční atmosféry moravské metropole na Brněnské stomatologické fórum (BSF), tradiční celodenní vzdělávací akci (9.00 – 16.30 hod.), která kromě zajímavých aktuálních témat nabízí také blok odborných přednášek. Součástí bude výstava dentálních firem.

Naléhavé otázky z výročního zasedání ADEE v Liverpoolu

LKS 10/2023 14. 10. 2023 O čem se mluví

Setkání učitelů stomatologie z celého světa někdy připomínají prázdninový výlet, obvykle do univerzitního kampusu, s „nějakým tím programem“. Kolegové z univerzity v Liverpoolu ale dokázali připravit výroční zasedání Evropské asociace pro výuku zubního lékařství (ADEE) jako skvělé a užitečné setkání. Konalo se ve dnech 22. – 25. 8. 2023.

Velké změny ve stomatologii EU přicházejí v rytmu skupiny ABBA

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 O čem se mluví

Zatímco v Praze zněla při našem předsednictví EU neustále klasická hudba (snažili jsme se prezentovat jako země s velkými tradicemi zejména 19. století), Švédsko nasadilo, kde to jen šlo, skupinu ABBA a novější a novější kapely, čímž se dodal všem zákulisním jednáním mnohem větší šmrnc, neformálnost a z toho plynoucí tah na bránu. Tu modernost v hudbě zmiňuji i proto, že Švédsko mnohem víc…

Zajímavá fakta z Ročenky ČSK 2022

LKS 05/2023 13. 5. 2023 O čem se mluví

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2022 – Ročenku ČSK 2022. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře. K 31. 12. 2022 měla ČSK celkem 11 206 členů, z toho bylo 8 609 aktivních, tj. vykonávajících povolání.