LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví naživo zahájen tiskovou konferencí

LKS 06/2021 20. 6. 2021 O čem se mluví

Světový den ústního zdraví, který každoročně pořádá Světová stomatologická federace (FDI) 20. března pod názvem World Oral Health Day (WOHD) ve více než 150 zemích světa, se kvůli protiepidemickým opatřením ani letos v březnu nemohl v ČR uskutečnit na plno. Aktivity projektu se soustředily na online formy. Ale v květnu jsme se konečně dočkali i živých setkání! Odstartovala je tisková konference dne…

Světový den ústního zdraví: startujeme v březnu

LKS 03/2021 20. 3. 2021 O čem se mluví

Již poosmé se Česká stomatologická komora zapojila do organizace Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který pořádá Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března pod názvem World Oral Health Day (WOHD) ve více než 150 zemích světa.

Připomínáme oceněné Osobnosti České stomatologie

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Letos se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již posedmé bude udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších…

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo dotačním programem už 34 ordinací zubních lékařů

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Zájem o dotace z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubních lékařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb stále roste. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášen v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře byl vyhlášen v roce 2018 a v jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové…

Webinář: Novinky 2021

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Záznam můžete bezplatně zhlédnout na: https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/elearnig-a-webinare/

Světovému dni ústního zdraví opět patří celý březen

LKS 03/2020 15. 3. 2020 O čem se mluví

Přípravy letošního ročníku Světového dne ústního zdraví jsou završeny. Kalendář akcí je naplněn termíny přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů na mnoha místech v celé ČR – a opět v průběhu téměř celého března.

Světový den ústního zdraví 2020 v plné přípravě

LKS 02/2020 15. 2. 2020 O čem se mluví

Přípravy letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, pokračují pravidelnými schůzkami organizačního týmu, k němuž se podobně jako v loňském roce přidal zástupce Ministerstva zdravotnictví.