LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přispějte kazuistikou do Malého ilustrovaného repetitoria

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Malé ilustrované repetitorium

Téma Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je stále vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové, a proto v něm pokračujeme i v roce 2021.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2020.

Rejstřík článků z LKS 2020

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Události

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 30. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2020“.