LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Poděkování nakladatelstvím za spolupráci

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Z pošty

Na konci loňského roku si redakce LKS vyměnila s nakladatelstvími novoroční blahopřání doprovázená vzájemným poděkováním za pravidelnou spolupráci (viz ilustrace – PF 2024 od nakladatelství Galén).

Neobvyklé osudy snímatelných náhrad

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Z pošty

Vážené kolegyně a kolegové, ve své dlouholeté praxi (49 let) jsem měl možnost nahlédnout nejen do úst svých pacientů, ale mnohdy i do jejich duší. Sdílet s nimi jejich životní osudy často už ve třech generacích. Tento osobní kontakt, schopnost a ochota naslouchat vytváří předpoklad pro dobrou spolupráci a vzájemnou důvěru. A to je určitě dobře.

Dopis autorům článku o periimplantitidě z časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 3/2023

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Z pošty

V zářijovém vydání vědeckého recenzovaného čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydavatelem je od ledna 2019 Česká stomatologická komora, byl zveřejněn přehledový článek „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ autorského kolektivu Štefanatný M., Starosta M., Žižka R., Štefanatná J. Po jeho přečtení MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, zaslal hlavnímu autorovi MDDr. Michalu Štefanatnému a v kopii také redakci časopisu vřelý dopis, z něhož se…

Vzpomínka na kolegyni MUDr. Marii Tichou

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Z pošty

Dne 24. 1. 2023 nás opustila kolegyně MUDr. Marie Tichá. V Olomouci–Holici po sobě zanechala několik generací pacientů, pro které je stěží představitelné, že „by měli chodit k nějakému jinému zubaři“. Jsem přesvědčená, že to byla myšlenka těžká i pro ni samotnou, a o to více jsem si vždy vážila, že mě přijala ve své ordinaci a během téměř tří…

Co vlastně jsme a kým chceme být?

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Z pošty

Titulní strana a úvodník prezidenta Komory byly v LKS č. 10/2022 věnovány historii titulů, které byly a jsou udělovány lékařům v oboru stomatologie/zubní lékařství. V LKS č. 11/2022 pak navazovala zpráva prezidenta ČSK ze zasedání parlamentu FDI v Ženevě, kde se právě o této tematice dlouze rokovalo a výsledkem je obrat oboru směrem k medicíně. Nyní zveřejňujeme příspěvek, který je mimo jiné další zajímavou exkurzí do…

Vzpomínky na doktora Jiřího W. Pollaka

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Z pošty

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak (22. 7. 1949 – 19. 3. 2021) patří k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie České stomatologické komory a do srdcí kolegů různých generací. Hovoří o tom také dopisy, které jsme v minulých dnech v redakci LKS obdrželi.

Historický dokument o budování moderní polikliniky v Boru u Tachova

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Z pošty

V éře sociálních sítí se velká část komunikace řeší na Facebooku, Twitteru, v diskusních fórech a skupinách. Občas ale přijde do naší redakce zajímavý dopis nebo e-mail, který nás zavede třeba i hluboko do minulosti. Tak jako e-mail, který 2. října 2020 adresovala MUDr. Věra Bolková z Plzně doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc. Přečtěte si jej...

Okamžik návratu

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Z pošty

Bylo léto, byly prázdniny a všude plno slunce – někdy až moc plno, horko k zalknutí. Nepříjemná věc pro každého, obzvláště pro lidi starší, ne tak pro velmi staré... Nebyl snad ještě velmi starý, ale dost na to, aby mohl už před několika lety prodat svou zubní praxi – nebylo to však zase tak dávno, aby se jako zubař necítil;…