LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Co vlastně jsme a kým chceme být?

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Z pošty

Titulní strana a úvodník prezidenta Komory byly v LKS č. 10/2022 věnovány historii titulů, které byly a jsou udělovány lékařům v oboru stomatologie/zubní lékařství. V LKS č. 11/2022 pak navazovala zpráva prezidenta ČSK ze zasedání parlamentu FDI v Ženevě, kde se právě o této tematice dlouze rokovalo a výsledkem je obrat oboru směrem k medicíně. Nyní zveřejňujeme příspěvek, který je mimo jiné další zajímavou exkurzí do…

Vzpomínky na doktora Jiřího W. Pollaka

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Z pošty

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak (22. 7. 1949 – 19. 3. 2021) patří k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie České stomatologické komory a do srdcí kolegů různých generací. Hovoří o tom také dopisy, které jsme v minulých dnech v redakci LKS obdrželi.

Historický dokument o budování moderní polikliniky v Boru u Tachova

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Z pošty

V éře sociálních sítí se velká část komunikace řeší na Facebooku, Twitteru, v diskusních fórech a skupinách. Občas ale přijde do naší redakce zajímavý dopis nebo e-mail, který nás zavede třeba i hluboko do minulosti. Tak jako e-mail, který 2. října 2020 adresovala MUDr. Věra Bolková z Plzně doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc. Přečtěte si jej...

Okamžik návratu

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Z pošty

Bylo léto, byly prázdniny a všude plno slunce – někdy až moc plno, horko k zalknutí. Nepříjemná věc pro každého, obzvláště pro lidi starší, ne tak pro velmi staré... Nebyl snad ještě velmi starý, ale dost na to, aby mohl už před několika lety prodat svou zubní praxi – nebylo to však zase tak dávno, aby se jako zubař necítil;…

Otevřený dopis: Přímluva za větší ohleduplnost v rámci podmínek a zkoušek pod ČSK

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Z pošty

V lednu obdržela redakce LKS žádost o zveřejnění otevřeného dopisu s názvem „Přímluva za větší ohleduplnost v rámci podmínek a zkoušek pod ČSK“, kterou zaslal MDDr. Jan Folke. Vzhledem k velkému rozsahu otevřeného dopisu, který obsahuje podrobný popis celé situace s řadou detailů, zveřejňujeme po dohodě s autorem jeho dopis v plném znění, včetně odpovědí členů představenstva ČSK, v elektronické verzi časopisu LKS na www.lks-casopis.cz.

Od eReceptu až k členským příspěvkům

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Z pošty

Dopis, který zaslal redakci LKS MUDr. Miroslav Kuča z Olomouce, obsahuje řadu zajímavých postřehů i připomínek. Po dohodě s autorem zveřejňujeme jeho příspěvek společně s komentáři prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

K čemu slouží QR kód?

LKS 02/2018 14. 2. 2018 Z pošty

Na titulní straně LKS se v letošním lednovém vydání poprvé objevil QR kód. Na základě vašich dotazů, vážení čtenáři, jsme požádali IT specialistu o výklad, k čemu je vlastně QR kód dobrý.

Nemohli bychom nahradit jednorázové kelímky z plastu za papírové?

LKS 01/2018 12. 1. 2018 Z pošty

Vážení a milí, kolegyně a kolegové, loňské léto bylo laskavé a mírné. Umožnilo nám toulat se českými luhy, lesy a háji a třeba se vrátit na místa, která si pamatujeme z dob dřívějších a jsou nám drahá. Tak jsem i já vzala do ruky košík a nostalgicky vyrazila do hlubokých lesů Českomoravské vrchoviny. Pamatuji si je z dětství, dnes mne však udivilo množství…

Pozdrav od zlaté olympioničky Mileny Duchkové Neveklovské

LKS 07-08/2016 25. 7. 2016 Z pošty

Vážení čtenáři, letos v říjnu uplyne bez dvou let půl století od legendárního výkonu Mileny Duchkové (provdané Neveklovské) na LOH 1968 v Mexiku. Její zlatá medaile ve skoku do vody z desetimetrové věže představovala po okupaci Československa symbolické zadostiučinění.