LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Inocenc Mézl – obětavý moravský zubní lékař

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Historie

V našem historickém seriálu jsme se dosud věnovali vynikajícím lékařům našeho oboru, kteří působili jako vědci a univerzitní učitelé. Mnoho skvělých stomatologů se však po několikaletém pobytu v zubním ambulatoriu či zubní klinice vrátilo do svých rodných měst. K těmto osobnostem, které by neměly být zapomenuty, patří i Inocenc Mézl.

Z Berlína do Zschadrasse aneb Louvre se stěhuje do Ermitáže

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Historie

Dentalhistorisches Museum, tedy Muzeum historie zubního lékařství v Zschadrassi (Německo), přijalo do svého depozitáře skvostnou Proskauerovu a Wittovu sbírku, která dlouhá léta ležela v Berlíně v kontejnerech kdesi v areálu jednoho autodopravce.

Historický dokument o budování moderní polikliniky v Boru u Tachova

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Z pošty

V éře sociálních sítí se velká část komunikace řeší na Facebooku, Twitteru, v diskusních fórech a skupinách. Občas ale přijde do naší redakce zajímavý dopis nebo e-mail, který nás zavede třeba i hluboko do minulosti. Tak jako e-mail, který 2. října 2020 adresovala MUDr. Věra Bolková z Plzně doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc. Přečtěte si jej...

Profesor Josef Kufner, světově uznávaný maxilofaciální chirurg

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Kdo byl kdo

Profesor MUDr. Josef Kufner, DrSc., se narodil 28. 10. 1924 v Praze. Studoval a maturoval na známém pražském gymnáziu v Křemencově ulici a již během studií se zapojil do ilegálního odboje proti fašistické okupaci, za což byl později zatčen a uvězněn. Po osvobození zahájil studium na Lékařské fakultě UK v Praze, kde v r. 1950 promoval. Dále svůj zájem věnoval…

Sto let od vydání české knihy Stomatotechnika

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Historie

„Nebylo dosud české knihy o zubní technice, ani o širším pojetí o stomatotechnice nebylo dosud v naší odborné literatuře nic systematicky napsáno, ač potřeba knihy podobné byla naléhavá, čím dál tím palčivější. Ujali jsme se tedy s kolegou Wachsmannem na laskavé vybídnutí profesora Jesenského ohromné práce té, podati praktikovi soustavné zpravování látky týkající se tohoto oboru a seznámiti ho s pokrokem této prosthetické…

ČSK se podílí na záchraně významného hrobu rodiny Jesenských

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Události

V rámci projektu Adopce významných hrobů se v červnu 2020 stala Česká stomatologická komora oficiálním pečovatelem o hrob rodiny Jesenských na pražských Olšanských hřbitovech. Nyní je hrob již opraven – a připraven na první pietní akt, jímž chce každý rok v říjnu Komora uctít památku hrdinů odboje bratrů Jesenských a jejich manželek i všech dalších, dnes už neznámých kolegů, kteří ve válečné době…

Sto let od úmrtí Eduarda Nessela

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Události

Před sto lety – v roce 1920 – skončila životní cesta profesora Eduarda Nessela, spoluzakladatele Spolku českých zubních lékařů a budovatele Ústavu pro zubní lékařství.