LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Naše pocta hrdinům heydrichiády

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Události

Před osmdesáti lety, 18. 6., vyvrcholily události spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tragicky a fatálně zasáhly členy rodiny Jesenských, která významně ovlivnila dějiny české stomatologie.

Osudy pražské Zubní kliniky v letech 1939 – 1945

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Historie

Když 1. února 1939 odchází profesor Jan Jesenský na odpočinek a vedení se ujímá jeho dosavadní zástupce František Kostečka, netuší, jak dramatická léta ho čekají. Již 15. března je okupována republika a nejtragičtější den pro pražskou kliniku a celou univerzitu přináší 17. listopad 1939. Hned v ranních hodinách toho dne obsazují Všeobecnou nemocnici jednotky SS a rychle následují další zásahy do…

Pietní akt u příležitosti 80. výročí heydrichiády

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Události

Ve čtvrtek 26. 5. 2022, v předvečer 80. výročí heydrichiády, Komora uctila památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid.

Profesor Jan Jesenský a ošetřování pacientů s válečnými zraněními

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Kdo byl kdo

Byl horký srpnový den roku 1914, kdy se před profesorem Janem Jesenským ocitnul pacient vyžadující ošetření poraněné dolní čelisti. Když Jesenský pacienta vyšetřil, byl zděšen: nalezl v rozdrceném alveolárním výběžku částečky kostí s úlomky zubů, rána hnisala, hygiena ústní dutiny byla zcela nedostatečná, poraněné a zanícené byly i měkké části obličeje, pacient byl vyhublý a dehydratovaný. Tento stav nebyl překvapením, když…

Lékařská komora vznikla před 130 lety

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Historie

V lednu 1892 vychází ve Vídni úřední list, který oznamuje, že 22. 12. 1891 říšská rada – tak se nazýval oficiálně vídeňský parlament (Rakousko-Uhersko) – schválila zákon o lékařských komorách. Uvedený zákon o lékařských komorách byl projednáván mezi lety 1889–1891 a byl přijat po dlouhých diskuzích.

Disertace se stomatologickou tematikou vydané před dvěma sty lety

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

Studium na středověkých univerzitách bylo zakončeno obhajobou písemně zpracovaného textu, která se nazývala inaugurační disertace. Obhajoby disertací byly starou tradicí. Byly sice v roce 1785 v rámci reformy studia Marie Terezie zrušeny, ale znovu byly obnoveny Dvorským dekretem roku 1810 a trvaly až do roku 1848. Byly psány tradičně latinsky, přestože středověká univerzitní latina byla Josefem II. na všech rakouských univerzitách nahrazena…

Park Mileny Jesenské

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

O zajímavém a pohnutém osudu Mileny Jesenské, dcery profesora Jana Jesenského, podrobně psal doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., v článku v LKS 6/2021. Víte, že její jméno dnes nese park v Praze 3? A proč právě tam?

Karel Wachsmann – zubní lékař, učitel, organizátor

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Kdo byl kdo

Mezi významné osobnosti českého zubního lékařství druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století patřil Karel Wachsmann. Vstoupil na lékařskou fakultu inspirován příkladem svého otce.

S exprezidentem LKS a ČSK Jiřím Pekárkem o založení a třech desetiletích Komory

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Rozhovor

MUDr. Jiří Pekárek patří k těm, jehož jméno zná v Komoře každý. Často se o něm hovoří jako o otci zakladateli, zcela jistě patří k hybatelům malé skupinky zubních lékařů, kteří po listopadu 1989 na nic nečekali a hned začali konat. Spoluzakládal Lékařskou komoru stomatologů a rok poté i Českou stomatologickou komoru. Stál v čele té první a byl pětkrát…