LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

75 let Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Kliniky a studenti

V červnu letošního roku oslaví Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni 75. výročí své existence. Ze skromných začátků se během tři čtvrtě století toto pracoviště vyvinulo v moderní kliniku, která je výukovým centrem pro pregraduální i postgraduální vzdělávání a zajišťuje nejen vysoce specializovanou léčebnou péči, ale i vědecko-výzkumnou činnost v oboru zubního lékařství. Toto výročí si letos připomeneme…

Zubní ambulatorium v domě „U Hopfenštoků“

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Historie

V roce 1892 se splnilo přání zubních lékařů mít vhodné prostory, ve kterých by bylo možno obor zubního lékařství vyučovat – svou činnost v Praze zahájilo zubní ambulatorium.

Pamětní deska MUDr. Oldřichu Hlaváčovi – Alarichovi

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Kdo byl kdo

Osobnost MUDr. Oldřicha Hlaváče (1895 – 1942), vynikajícího pedostomatologa a také spisovatele publikujícího knížky s anekdotami a historkami o lékařích pod pseudonymem Alarich, nám již v LKS 7 – 8/2018 přiblížil doc. Otakar Brázda. Životní cestu Oldřicha Hlaváče tragicky zasáhly události roku 1938 a následná německá okupace. Za odbojovou činnost ve skupině Obrana národa byl zatčen a odsouzen k smrti. On a jeho spolupracovníci byli označeni…

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Knihovna

Při příležitosti společensko-odborného setkání Večer profesora Jiřího Mazánka, který uspořádala Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze společně s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně 31. 10. 2023 v Lékařském domě v Praze, byla veřejnosti představena publikace Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského. Jejími autory jsou Jiří Mazánek in memoriam (z jeho podkladů autoři vycházeli), anatomové Václav Seichert a Ondřej Naňka z Anatomického ústavu 1. LF…

Připomenutí významných osobností pražské Stomatologické kliniky v Panenských Břežanec

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Opět po roce, dne 15. 9. 2023, se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech konalo slavnostní setkání k připomenutí významných osobností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Program v kapli sv. Anny zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, uctěním památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského.

Podmořská zubní ordinace v Pacifiku

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Historie

Při návštěvě vršovické ordinace MUDr. Vladimíra Ščigela vás v čekárně upoutá velký fotografický obraz podmořské zubní ordinace. Podmořská zubní ordinace, to jsme zatím neviděli. Požádali jsme proto autora fotografie a potápěče MUDr. Pavla Válka o pár informací k této výjimečné stomatologické kuriozitě.

Významní němečtí zubní lékaři v Čechách

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Historie

Tento příspěvek se věnuje významným osobnostem zubního lékařství působícím na německé lékařské fakultě v Praze. Ta vznikla rozdělením pražské univerzity na základě zákona z roku 1882, který stanovil, že od školního roku 1883/1884 bude v Praze dosavadní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na univerzitu českou a německou. Bylo tak ukončeno dlouhé jednání o českém požadavku umožnit na pražské univerzitě přednášky v českém…

Komora uctila památku hrdinů odboje

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Události

Ve středu 24. 5. 2023, v předvečer 81. výročí heydrichiády, jsme se sešli na pražském Olšanském hřbitově, abychom uctili památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. U hrobu rodiny Jesenských, který se stal Pietním místem České stomatologické komory, patřila vzpomínka i všem dalším zesnulým kolegyním…