LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Připomenutí významných osobností pražské Stomatologické kliniky v Panenských Břežanec

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Opět po roce, dne 15. 9. 2023, se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech konalo slavnostní setkání k připomenutí významných osobností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Program v kapli sv. Anny zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, uctěním památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského.

Podmořská zubní ordinace v Pacifiku

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Historie

Při návštěvě vršovické ordinace MUDr. Vladimíra Ščigela vás v čekárně upoutá velký fotografický obraz podmořské zubní ordinace. Podmořská zubní ordinace, to jsme zatím neviděli. Požádali jsme proto autora fotografie a potápěče MUDr. Pavla Válka o pár informací k této výjimečné stomatologické kuriozitě.

Významní němečtí zubní lékaři v Čechách

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Historie

Tento příspěvek se věnuje významným osobnostem zubního lékařství působícím na německé lékařské fakultě v Praze. Ta vznikla rozdělením pražské univerzity na základě zákona z roku 1882, který stanovil, že od školního roku 1883/1884 bude v Praze dosavadní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na univerzitu českou a německou. Bylo tak ukončeno dlouhé jednání o českém požadavku umožnit na pražské univerzitě přednášky v českém…

Komora uctila památku hrdinů odboje

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Události

Ve středu 24. 5. 2023, v předvečer 81. výročí heydrichiády, jsme se sešli na pražském Olšanském hřbitově, abychom uctili památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. U hrobu rodiny Jesenských, který se stal Pietním místem České stomatologické komory, patřila vzpomínka i všem dalším zesnulým kolegyním…

Český Däniken Ludvík Souček byl původně stomatologem

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Kdo byl kdo

Podplukovník MUDr. Ludvík Souček, zubní lékař, provází můj život už od raného dětství. Nejprve jako spisovatel, později coby znalec fotografie – a nakonec i jako stomatolog. Poznal jsem se s ním osobně, když byl konzultantem mojí diplomní práce o fotografických časopisech. Silný zážitek! Mám toho mohutného učence před očima jako dnes. V jeho bytě v Podskalské ulici, když tam majestátně…

Skromný člověk, a přitom velikán české stomatologie

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Kdo byl kdo

Pokud někdo významný umře, říká se: „Zůstala velká prázdnota.“ Často se ale prázdnota rychle zavře, vesměs do roka. A kdo si vzpomene za pět let? Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je ale jiný případ. Od začátku letošního roku mi volají lidé: „Víš, že by panu profesorovi, Jirkovi, bylo osmdesát? Co uděláme? Chybí nám moc.“ Chybí celé české medicíně. Jako když…

Ferdinand Škaloud, antropolog a stomatolog

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Kdo byl kdo

Přírodovědec, který si při antropologickém výzkumu uvědomil význam chrupu a rozhodl se jít studovat medicínu, aby se mohl věnovat stomatologii – to byl Ferdinand Škaloud.

Vzpomínkové setkání Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Kliniky a studenti

Dne 24. 10. 2022 se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech uskutečnilo vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského, a to u příležitosti 100 let Stomatologické kliniky v Praze.

Zubní náhrada z plexiskla okénka letadla

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Historie

Tento text byl vyvolán zmínkou v LKS č. 12/2016, kde byl popisován poválečný nedostatek metylmetakrylátu pro zhotovení zubních náhrad v Německu. Jako náhradní zdroj se našla úprava plexisklových okének z kabin letadel, což je chemicky polymer zmíněné pryskyřice. Na našem území se na konci války odehrál podobný příběh.

Purkyňova mikroskopická pozorování zubních tkání

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Historie

„Obádaje před dvěma lety drobnohledem ústrojnost kostí, neopomenul jsem též prvotní budovu zubu, podrobněji než se to dosaváde bylo stalo prošetřovati.“ Těmito slovy začíná Jan Evangelista Purkyně svůj příspěvek O ústrojnosti zubů člověčích, uveřejněný v časopise Krok v roce 1836. Purkyně těmito úvodními slovy označuje, že dosavadní znalosti byly málo dostatečné. Co tedy bylo do té doby o struktuře zubních tkání…