LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve středu 24. 5. 2023, v předvečer 81. výročí heydrichiády, jsme se sešli na pražském Olšanském hřbitově, abychom uctili památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. U hrobu rodiny Jesenských, který se stal Pietním místem České stomatologické komory, patřila vzpomínka i všem dalším zesnulým kolegyním a kolegům.

Vedle představitelů ČSK se pietního setkání zúčastnil za Iniciativu A badatel Vlastislav Janík. Za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a její Stomatologickou kliniku položili kytici Mgr. Magdalena Česneková a doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Naše poděkování patří všem, kteří v průběhu roku přinášejí květiny na hrob Jesenských, o který Komora pečuje v rámci projektu Adopce významných hrobů (Olšanský hřbitov, část IX, oddělení 3a, hrob č. 247).

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): 99

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: