LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 1/2024

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Knihovna

V březnu vychází první číslo již 124. ročníku časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství/Czech Dental Journal (dále ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydavatelem je od roku 2019 ČSK.

Klinická propedeutika v urgentnej medicíne

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Knihovna

Publikace je koncipována jako učebnice pro lékaře všech odborností, zdravotnické záchranáře pracující na záchranné službě, operačních střediscích a urgentních příjmech, studenty medicíny a ošetřovatelství, pokročilé laické záchranáře ve složkách Integrovaného záchranného systému a všechny, kteří nemohou a nechtějí být závislí na mnoha konzultantech a kompletním technickém vybavení potřebném pro dokonalou diagnostiku v nemocnici.

Poděkování nakladatelstvím za spolupráci

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Z pošty

Na konci loňského roku si redakce LKS vyměnila s nakladatelstvími novoroční blahopřání doprovázená vzájemným poděkováním za pravidelnou spolupráci (viz ilustrace – PF 2024 od nakladatelství Galén).

Praktický slovník medicíny

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Knihovna

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních dvaceti let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR.

Dětské polytrauma

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Knihovna

Kniha předkládá jedinečné komplexní zpracování problematiky dětského polytraumatu a je určena lékařům na všech úrovních řetězce přežití: lékařům urgentní a intenzivní medicíny, anesteziologům, lékařům dětské intenzivní a resuscitační péče, ale i úrazovým chirurgům a dalším specializacím.