LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 2/2024

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Knihovna

V červnu vychází druhé číslo již 124. ročníku časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství/Czech Dental Journal (dále ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydavatelem je od roku 2019 ČSK.

Revmatologie pro praxi – 2., přepracované a doplněné vydání

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Knihovna

Revmatologie je velice dynamický obor, proto kolektiv autorů přišel s 2. vydáním Revmatologie pro praxi. První vydání se stalo praktickým pomocníkem pro řadu kolegů, našlo si cestu do knihoven praktických lékařů, specialistů z jiných medicínských oborů i pregraduálních a postgraduálních studentů.

Nanovlákna – Teorie, technologie a použití

LKS 05/2024 12. 5. 2024 Knihovna

Výzkum a technologie výroby nanovlákenných materiálů se v posledních desetiletích bouřlivě rozvíjejí. Spolu s jejich rostoucím využitím například pro bioinženýrství, filtraci, elekroniku, vývoj sond, zdravotnictví a pro textil stoupají i nároky na analýzu vlastností těchto materiálů. Hledají se další oblasti jejich uplatnění, předpovídají se možná rizika a v neposlední řadě dochází k akreditaci vysokoškolských studijních programů, které se nanovlákny zabývají.…

Oral and Maxillofacial Pathology

LKS 05/2024 12. 5. 2024 Knihovna

Obsáhlé, již páté, aktualizované kompendium americké orofaciální patologie sestává z 19 stěžejních kapitol doplněných předmluvou, rejstříkem a diferenciálně diagnostickými tabulkami chorobných stavů dle klinické, radiologické a dentální symptomatologie.

Soucit v medicíně

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Knihovna

Monografie představuje sborník příspěvků přednesených na další z konferencí na téma etiky a komunikace v medicíně, které od roku 2011 každoročně pořádá Česká lékařská komora. Třináctá konference, konaná na sklonku roku 2023, byla zaměřena na soucit v medicíně.

Zubař – nejlepší přítel člověka

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Knihovna

Publikace má dle záměru autora doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, přinést co největší užitek pacientům a alespoň částečně je zbavit strachu ze stomatologického ošetření a stomatologů, kteří jsou na jejich straně.