LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Somatické vyšetření ve stomatologii

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Knihovna

Jiří Šedý je velmi dobře znám české stomatologické komunitě jako plodný autor odborných článků, ale i monografií, jako je např. Kompendium stomatologie. Ve své poslední knize se zevrubně zaměřil na problematiku klinického vyšetření stomatologického pacienta.

Nemocné rozhovory

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Knihovna

Monografie, která nese podtitul „Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými“, se věnuje dobré klinické praxi ve vzájemné komunikaci mezi lékařem, resp. zdravotníkem, pacientem a jeho blízkými.

Chirurgie očnice

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Knihovna

Edice Medicína hlavy a krku vedená prof. MUDr. Viktorem Chrobokem, CSc., Ph.D., z ORL kliniky v Hradci Králové za posledních více než 15 let vydala 18 monografií věnovaných oblasti hlavy a krku. Kniha Chirurgie očnice tematicky navazuje na předcházející publikace v uvedené edici a specializuje se komplexně na topografickou oblast orbity. Publikace představuje výsledek několikaleté mezioborové spolupráce více než 20 autorů a dalších…

Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů pro členy ČSK pokračuje v roce 2021 s rozšířenou nabídkou

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Knihovna

Komora na rok 2021 kontinuálně prodloužila předplatné dosavadního balíčku online časopisů a nově na základě podnětů z řad členů ČSK rozšířila nabídku o další titul z oblasti estetické stomatologie. Tím ČSK pro své členy zajistila přístup k elektronické podobě těchto sedmi zahraničních odborných časopisů:

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Odborné informace

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019 Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)

Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996 – 2020

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Knihovna

Nakladatelství Galén vydalo další monografii Rytíře lékařského stavu MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA (viz rozhovor v LKS 7 – 8/2020, rubrika Jak nás vidí, elektronická verze na www.lks-casopis.cz), která shrnuje více než pětadvacet let jeho studia sociálně úspěšných psychopatů.