LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Časopis ČSPZL: Nový web a redakční systém

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Knihovna

Vážení čtenáři, věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které se týkají jak zájemců o publikaci odborných článků v časopise „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, tak jeho čtenářů.

Mařatkova gastroenterologie 1 a 2 – Patofyziologie. Diagnostika. Léčba

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Knihovna

Není obvyklé, aby o nové publikaci informoval kdokoli spjatý s jejím vznikem. Autora tohoto sdělení však omlouvá skutečnost, že i když byl odborným konzultantem jedné kapitoly tohoto díla, v domácím prostředí bezkonkurenčního, považoval za potřebné a vhodné informovat odbornou stomatologickou veřejnost o jeho kvalitách.

Respirační papilomatóza

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Knihovna

Monografie z ediční řady Medicína hlavy a krku, věnovaná závažnému virovému postižení převážně respiračního traktu dospělých i dětí, je společným dílem 42 autorů a spoluautorů reprezentujících celkem 14 medicínských odborností, mezi nimiž nechybí ani orální a maxilofaciální chirurgie, zastoupená pracovníky ostravské stomatologické kliniky.

Chlap kousl psa – Lidé v roce 2021

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Knihovna

Univerzitní nakladatelství Karolinum v loňském roce vydalo další monografii rytíře lékařského stavu, neuropatologa a popularizátora vědy, MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA, kterého není nutné české stomatologické obci nijak široce představovat, viz Šedý J. S rytířem lékařského stavu Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení. Rozhovor. LKS 2020, 30(7 – 8): S100 – S101. Lehce provokativní název knihy glosuje v médiích notoricky známou poučku, která praví, že zprávou není, když…

Předplatné LKS na rok 2023 pro nečleny ČSK

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Události

Vážení čtenáři, jak víte, ČSK zasílá stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS všem svým členům „automaticky“, tedy bezplatně jako součást práv a výhod členství v Komoře.