LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mámino poslední objetí – Co nám emoce zvířat prozrazují o nás samých

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Knihovna

Název knihy může být možná trochu zavádějící, ale nenechme se zmýlit. Zubní lékař, který chce lépe porozumět svým pacientům a umět s nimi správně komunikovat, v ní jistě najde řadu zajímavých informací a podnětů. Frans de Waal, profesor na katedře psychologie Emory University, ředitel Living Links Center při Yerkes National Primate Research Center v Atlantě a mimořádný profesor Utrechtské univerzity, není českým čtenářům…

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Odborné informace

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019 Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2021.

Sarkomy měkkých tkání

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Knihovna

Sarkomy představují skupinu vzácných maligních mezenchymálních nádorů. Mohou se vyskytovat v jakémkoliv věku a v jakékoli lokalizaci, včetně orofaciální.

Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie

LKS 12/2020 18. 12. 2021 Knihovna

Publikace seznamuje se základními principy jak klinické epidemiologie, tak medicíny založené na důkazu, aby čtenář s těmito znalostmi byl schopen správně pochopit nové poznatky publikované v literatuře a na jejich základě uplatnit správné rozhodování.