LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Předčasně narozené dítě, Následná péče – kdy začíná a kdy končí?

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Knihovna

Každoročně se v České republice předčasně narodí přibližně osm tisíc novorozenců, což je asi 7,5 až 8 procent ze všech novorozenců. Přitom počet předčasně narozených dětí celosvětově i v České republice stále stoupá. Příčiny tohoto nárůstu jsou multifaktoriální a nezdá se, že by se jejich podíl ve skupině novorozených dětí v dohledné době snižoval. Tato specifická skupina dětí má z hlediska lékařské péče…

Kritické myšlení

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Knihovna

Docent MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, je české stomatologické komunitě velmi dobře znám jako mimořádně plodný autor pohybující se mezi jednotlivými medicínskými specializacemi. O míře jeho záběru a píli vypovídají dosud publikované první dva díly oborové monografie Kompendium stomatologie. Ve své poslední monografii se zaměřil na téma, jež je v široké veřejnosti poslední dobou velmi zmiňované – kritické myšlení. Zvláště…

Germania

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Knihovna

Autorem této prózy je také zubní lékař – MUDr. Leoš Šedo. Povídky, básně či písňové texty píše už od sedmdesátých let minulého století. Od roku 2005 vydal již několik povídek a románů, naposledy román Česká krása v roce 2015 (rozhovor s autorem jsme zveřejnili v LKS 9/2015). Leoš Šedo má i svoji stránku na Wikipedii v kategorii „Čeští spisovatelé“.

Mámino poslední objetí – Co nám emoce zvířat prozrazují o nás samých

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Knihovna

Název knihy může být možná trochu zavádějící, ale nenechme se zmýlit. Zubní lékař, který chce lépe porozumět svým pacientům a umět s nimi správně komunikovat, v ní jistě najde řadu zajímavých informací a podnětů. Frans de Waal, profesor na katedře psychologie Emory University, ředitel Living Links Center při Yerkes National Primate Research Center v Atlantě a mimořádný profesor Utrechtské univerzity, není českým čtenářům…

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Odborné informace

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019 Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)