LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Antibiotika v klinické praxi

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Knihovna

Ačkoli praxe zubního lékaře není na první pohled výrazněji spjata s používáním antibiotik, současná realita je zcela odlišná. Preskripce těchto léčiv je v mnoha stomatologických praxích na denním pořádku. Účelem tohoto sdělení však není diskuze o důvodech této skutečnosti, nýbrž zhodnocení knižní publikace z loňského roku, vydané domácím nakladatelstvím Galén.

Naléhavé stavy z pohledu internisty – Praktické postupy

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Knihovna

Moderně a přehledně zpracovaná kniha stručně rekapituluje etiologii, kliniku a diagnostiku častých akutních stavů, předkládá podrobné prvotní léčebné postupy a nastiňuje navazující terapii. Prakticky psanou publikaci obohacují poznatky z praxe.

Výjezdní zasedání redakční rady LKS

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Události

Výjezdní zasedání redakce a redakční rady LKS se uskutečnilo 23. – 24. 6. 2023 v hotelu Valnovka v Kamenici, která leží nedaleko Prahy.

Den výzkumných prací 2023

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Knihovna

Již 15. ročník Dne výzkumných prací uspořádala Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha ve spolupráci se Stomatologickou společností ČLS JEP dne 2. 6. 2023.

Anatomie, histologie a embryologie zubů

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Knihovna

Kniha Anatomie, histologie a embryologie zubů velmi podrobně pojednává nejen o anatomii, histologii a embryologii zubů, jak plyne z jejího názvu, ale definuje také mnoho dalších součástí orofaciálního komplexu. Vysvětluje také proces prořezávání zubů, fyziologii zubů, chrupu jako celku a žvýkacího procesu. Dle předmluvy se má jednat o studijní příručku nejen pro zubní lékaře a studenty, ale také pro dentální…

Časopis ČSPZL: Nový web a redakční systém

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Knihovna

Věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které se týkají jak zájemců o publikaci odborných článků v časopise „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, tak jeho čtenářů.