LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Memorix anatomie

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Knihovna

Memorix anatomie lze stručně charakterizovat jako: Vše, co by člověk pohybující se ve zdravotnictví měl vědět. Je to moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, jež jsou doplněny 1500 ilustracemi. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky a zajímavosti.

Akutní kardiologie

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Knihovna

Publikace Akutní kardiologie obsahuje celkem dvacet šest kapitol, které jsou věnovány hlavním diagnózám a stavům v akutní kardiologii. Kapitoly byly doplněny o nové poznatky a řada z nich aktualizována podle nových guidelines Evropské kardiologické společnosti. Publikace obsahuje i zcela nové kapitoly Problematika dárcovství orgánů po nevratné zástavě krevního oběhu, Syndrom tako-tsubo a Akutní postižení srdečních chlopní.

Ohlédnutí… 75 let Lékařské fakulty UK v Plzni

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Knihovna

Publikace, která vychází u příležitosti 75. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (2020), je pestrou mozaikou vzpomínek prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., na léta strávená na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde studoval i přes půl století vyučoval na Stomatologické klinice. A také na jeho sedmileté působení v jihočeské Bechyni.

Není vrah jako vrah

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Knihovna

Jde o velmi zajímavou knížku z oblasti psychologie, která po dlouhých měsících covidového lockdownu, kdy se lidé potýkali s odloučením a samotou, depresemi, frustracemi, apatií či naopak agresivitou, získává i nové dimenze.

Hluboká práce – Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Knihovna

Nakladatelství Jan Melvil Publishing, specializující se na populárně naučné knihy (vydalo např. vynikající „Příběh lidského těla“ Daniela Liebermana), publikovalo nedávno monografii „Hluboká práce“, nesoucí podtitul „Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě“, amerického docenta informatiky na Georgetown University, Cala Newporta. V anotaci se mimo jiné dočteme, že v knize autor „představuje svůj stejnojmenný koncept – schopnost soustředit se bez rozptylování…

Stomatologická radiologie překlad 6. vydání

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Knihovna

Kniha Stomatologická radiologie je překladem 6. vydání německé monografie „Zahnärztliche Radiologie“. Na 280 stranách komplexně pojednává o využití rentgenového záření při diagnostice v zubním lékařství. Pokryta je většina oblastí od fyzikálních základů, přes účinky ionizujícího záření na živé tkáně, základy radiační ochrany, techniky intraorálního a extraorálního snímkování, až po nejmodernější zobrazovací metody. Rozebíraná problematika je ilustrována na 362 vyobrazeních –…