LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Důstojnost v medicíně

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Knihovna

Monografii Důstojnost v medicíně připravili dva editoři, prof. Radek Ptáček z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prof. Petr Bartůněk z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha, společně s více než čtyřiceti spoluautory napříč lékařskými i nelékařskými profesemi. Mezi autory je plejáda předních odborníků, ze kterých jmenujme například prof. Helenu Haškovcovou, dr. Františka Koukolíka, prof. Jana Royta, prof. Jana…

Antikoagulační terapie

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Knihovna

Antikoagulační terapie patří s ohledem na mortalitu trombózy a embolie ke klíčovým oblastem moderní farmakoterapie. Antikoagulancia a další léky ovlivňující krevní srážení patří k nejvíce předepisovaným lékům jak na interních odděleních, tak na pracovištích chirurgických oborů.

70 let Stomatologické kliniky v Plzni

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Knihovna

Nakladatelství Karolinum letos v červenci vydalo publikaci „70 let Stomatologické kliniky v Plzni“, která mapuje historii a činnost kliniky od jejího založení v roce 1949 až do současnosti.

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Knihovna

Hematologie tvoří jednu z tradičních součástí vnitřního lékařství. Avšak zejména vývoj hematoonkologie v posledních desetiletích vytvořil z hematologie velmi komplexní a náročný obor se zásadním celospolečenským dopadem. Proto tato kniha může být užitečná také zubním lékařům, kteří se s pacienty s hematologickými diagnózami a často s typickými projevy onemocnění v dutině ústní běžně ve svých praxích setkávají.