LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Klikací povinnost 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Co vás zajímá

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Zákon na ochranu oznamovatelů

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Poradny

Plynou z nového zákona na ochranu oznamovatelů nějaké administrativní povinnosti pro poskytovatele zdravotních služeb?

Odmítnutí jednotlivého výkonu není důvodem pro ukončení péče o pacienta

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Poradny

Mám ve vnitřním řádu své ambulance, který je veřejně přístupný na mém webu, že pacienti jsou povinni před každou preventivní prohlídkou absolvovat ošetření u dentální hygienistky a že součástí každé preventivní prohlídky je rentgenové vyšetření. Jedna pacientka odmítá jak ošetření dentální hygienistkou, tak i rentgenové vyšetření. Chci jí zrušit registraci pro porušování léčebného režimu a vnitřního řádu. Jsem v právu?

I po telefonu lze platně uzavřít smlouvu

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Poradny

Jedna společnost na mě velmi tlačí, abych zaplatila vysokou cenu za službu, kterou jsem si pro svoji ordinaci prý objednala po telefonu. Nepamatuji si, co jsem jim do telefonu na jejich nabídku přesně řekla, ale vím určitě, že jsem jim hned druhý den napsala, že od nich nic nechci a že od smlouvy odstupuji. Je možné, že by smlouva uzavřená…

I nesmluvní poskytovatel je povinen poskytnout neodkladnou péči

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Poradny

Nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. V ordinačních hodinách se do mojí ordinace dostavil cizí pacient s bolestí a žádal akutní ošetření. Upozornil jsem jej, že nemám ten den vůbec žádný prostor jej ošetřit a navíc že nemám smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, a odkázal jej na jiného zubního lékaře. Pacient si nyní stěžuje u krajského úřadu, že jsem jej odmítl ošetřit. Je…

Dostali jste datovou schránku, i když jste ukončili podnikání?

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Co vás zajímá

Aktuálně zřizuje Ministerstvo vnitra datové schránky všem osobám, které jsou evidovány jako podnikající. Někteří z vás již podnikání ukončili, a přesto obdrželi upozornění o tom, že jim schránka byla zřízena. V tomto případě věnujte pozornost následujícím informacím, které zjistila ČSK:

Hromadné přijímání pacientů do pravidelné péče. Ano či ne?

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Co vás zajímá

Každý pacient má právo být přijat do péče poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a tomuto právu odpovídá povinnost poskytovatele pacienta do péče přijmout. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon. Zjednodušeně lze říci, že poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může pacienta odmítnout tehdy, pokud má plnou kapacitu. Z tohoto zákonného pravidla plyne, že poskytovatel musí přijmout do péče každého pacienta, dokud…