LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 9. díl

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař odmítne objednat a vyšetřit registrovaného pacienta s odůvodněním, že pacient dluží zubnímu lékaři finanční částku za zhotovenou a pacientovi předanou protetickou práci, která nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Úhradová vyhláška pro rok 2022

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Události

Ve Sbírce zákonů byla publikována tzv. úhradová vyhláška pro rok 2022. Text úhradové vyhlášky a její přílohy č. 11, která se týká zubních lékařů, je zpřístupněn na webových stránkách Komory. Úhradová vyhláška přináší některé významné změny. Podrobný výklad všech změn připravujeme pro publikaci Stomatologické výkony v roce 2022, která bude (podobně jako v roce 2021) zveřejněna na webových stránkách Komory. Na tomto…

Registrace pojištěnců v roce 2022

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od roku 2022 bude možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců.

Nový signální kód 04005 u stomatologických výrobků

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od 1. října do 31. prosince 2021 je třeba každý stomatologický (i ortodontický) výrobek hrazený alespoň částečně ze zdravotního pojištění signalizovat zdravotní pojišťovně vykázáním signálního kódu 04005.