LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Splnění klikací povinnosti v roce 2022

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Co vás zajímá

Blíží se termín pro splnění výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnosti. Do 31. 10. 2022 jsou všichni členové ČSK povinni zkontrolovat, zda jsou údaje, které o nich Komora vede, aktuální – a případně nahlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo.

Povinné pojištění odpovědnosti zubního lékaře: proč, nač a co je adekvátní výše?

LKS 09/2022 17. 9. 2022 O čem se mluví

Povinné pojištění odpovědnosti není žádná novinka, přesto je kolem něj stále mnoho otázek, měnících se podle obecného vývoje společnosti. A v tom je právě ten háček: pojištění, které si zubní lékař sjednal třeba před deseti lety, dnes už nemusí být odpovídající ani dostačující – a pak přijde nemilé překvapení s tvrdými důsledky. Proto jsme na toto téma zevrubně hovořili s Mgr. Jiřím Slavíkem,…

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 11. díl

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ve své zubní ordinaci provede extrakci zubu bez předchozího písemného souhlasu pacienta, ačkoli písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu je vyžadován dle § 96 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.