LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Roční členské příspěvky v kategorii A

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás zajímá

Pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku se členové Komory zařazují do 3 kategorií: P (jako pracující), N (jako nepracující) a A (jako absolventi). Právě ohledně kategorie A dostává Kancelář Komory velké množství dotazů. Následující text v několika bodech shrnuje základní pravidla, podle kterých se zařazení do kategorie A řídí.

Profesní pojištění musí krýt rozumně předpokládatelnou výši škody

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Vím o tom, že každý poskytovatel musí být povinně pojištěn pro případ, že pacientovi způsobí nějakou škodu. Slyšel jsem ale, že je předepsán nějaký minimální rozsah pojištění. Je to pravda? To je přeci moje věc, jak se nechám pojistit. A pokud nějaký minimální limit pojistného plnění existuje, jak je vysoký? A co se mi stane, když pojištěn nebudu?

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 10. díl

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ukončí poskytování péče pacientovi (registraci) jen z důvodu, že se pacient neobjednával na preventivní vyšetření, a kdy poslední vyšetření pacienta proběhlo před více než třemi roky.

Poskytnutí péče hrazené ze zdravotního pojištění nelze podmínit čerpáním péče hrazené přímo pacientem

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Poradny

Mám smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Moji pacienti (pojištěnci smluvních pojišťoven) musí vždy před ošetřením u zubního lékaře absolvovat ošetření u dentální hygienistky. Mám to tak uvedeno ve vnitřním řádu, se kterým všichni pacienti vyslovili písemný souhlas. Nyní si jedna pacientka stěžovala u zdravotní pojišťovny, která mě následně upozornila, že takto postupovat nesmím. S názorem zdravotní pojišťovny nesouhlasím. Jak mám postupovat?

Jak je to s prací studentů a studentek ve stomatologických ordinacích?

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Jak student stomatologie, tak i třeba studentka oboru dentální hygieny nemůže samostatně poskytovat zdravotní služby. Mohou pracovat jenom v rámci výuky nebo praxe, a to pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo podobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb.

Skupinové profesní pojištění

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Co vás zajímá

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.