LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Můj zaměstnavatel odmítá za mě zaplatit členské příspěvky Komoře. Odůvodňuje to tím, že placení příspěvků je moje povinnost a že pro něj není takto zaplacená částka daňově uznatelná. Mám právo požadovat, aby za mě roční členské příspěvky zaplatil zaměstnavatel?

Povinnost platit stanovené členské příspěvky dopadá na členy České stomatologické komory, nikoliv na jejich zaměstnavatele. Zaměstnavatel může členské příspěvky za své zaměstnance zaplatit, není to však jeho povinnost.

Pokud zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, zaplatí za svého zaměstnance – zubního lékaře členské příspěvky České stomatologické komoře, jedná se

  • na straně zaměstnavatele o tzv. daňově uznatelný výdaj/náklad [§ 24 odst. 2 písm. d) bod 3 zákona o dani z příjmů],
  • na straně zaměstnance o příjem ze závislé činnosti, který podléhá jak dani z příjmu fyzických osob, tak odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)