LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zdroje financování – cizí kapitál

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Poradny

V dnešním vydání navážeme na předchozí díl z LKS 7 – 8/2022 ohledně zdrojů financování, resp. cizího kapitálu.

Zdroje financování, úvěry a leasingy

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Zdroje financování, respektive pasiva (také někdy známo jako zdroje krytí), jsou takové zdroje, díky nimž může naše firma hradit své potřeby – hradit náklady nebo pořizovat různý majetek (aktiva).

Minutová kalkulace

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku si povíme ve větším detailu o minutové kalkulaci. Tento pojem téměř každý zná, ale leckdo ho špatně nebo nepřesně interpretuje.

Odpovědnost za finanční plán do kalkulací; jak postupovat, pokud se v čase neplní; zvyšování mezd

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Článek navazuje na přechozí díly zveřejněné v LKS 3 a 4/2022 a zaměřuje se na tvorbu finančního plánu. Vysvětlíme, kdo je za něj zodpovědný, dále co se riskuje, pokud plán bude chybný, respektive se prostě nebude v čase plnit (během roku bude vznikat rozdíl mezi plánovanými náklady vloženými do kalkulace a reálně dosahovanými náklady), a jak přistupovat ke zvyšování mezd zaměstnanců.

Jak správně postupovat při tvorbě kalkulace v případě, že se náš předchozí účetní rok nebude shodovat s rokem následujícím

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku navážeme na předchozí číslo LKS 3/2022 a soustředíme se na to, jak se správně postupuje při tvorbě kalkulace v případě, že náš předchozí účetní rok (např. 2021) se nebude shodovat s rokem následujícím (2022). Prosíme tedy čtenáře, kteří nečetli předchozí článek, aby se na něj zpětně podívali, protože v něm naleznou podstatné informace vztahující se k…

Jak správně jít na kalkulace, aby opravdu ochránily před cenovou kontrolou

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Poradny

Tento článek bude zaměřen na poskytovatele zdravotní péče, na které se vztahuje cenová regulace v režimu tzv. věcně usměrněných cen. Zjednodušeně a lidsky řečeno: ve většině obvyklých situací, pokud stomatolog v České republice vybírá peníze (účtuje) za výkony i od pacientů samoplátců/pojištěnců EU, bez ohledu na to, zda má či nemá uzavřený vztah se zdravotní pojišťovnou, tak se na něj…

Novinky legislativy cenové regulace pro rok 2022

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Poradny

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis na rok 2022 č. 1/2022/CAU ze dne 27. 10. 2021, jímž se na kalendářní rok 2022 mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění, které se týká drtivé většiny našich klientů. V tomto článku vypíšeme zásadní skutečnosti. V rámci tohoto článku nebudeme opakovat základy a již známe základní věci, ale zaměříme se zejména…

Nová ekonomická témata a poradna

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Poradny

ČSK uzavřela s Institutem medicínské ekonomiky novou spolupráci, která bude spočívat ve vedení ekonomické poradny pro členy ČSK a průběžného vydávání ekonomických článků do měsíčníku LKS. Rádi bychom přinesli nová a atraktivní témata, která by měl každý lékař znát, nebo mu pomůžou při jeho nelehkém břemeni provozovat vlastní ordinaci. Upozorníme na nejčastější rizika a chyby ze stran ordinací vedoucí k…