LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Poradny

PZL fyzická osoba OSVČ přechází na s. r. o. Ukončením činnosti FO OSVČ dojde k vyřazení hmotného majetku ordinace do osobního užívání fyzické osoby (FO) nepodnikající. Pro prodej majetku potřebného pro poskytování zdravotních služeb (za cenu v místě a čase obvyklou) „vlastní“ s. r. o. je potřeba stanovit tuto cenu. V LKS 7 – 8/2023 v článku Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace…

Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Poradny

Na koho se obrátit ve věci odhadu hodnoty vybavení stomatologické ordinace po náhle zemřelém? Spadá to do dědictví, rodina potřebuje odhad pro notáře.

Speciální materiály používané jen u některých výkonů není správné řadit do kategorie ordinačního materiálu

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Poradny

Zvažuji, že bych vyřadil ze ZUP bondovací materiál (adhezivum) pro zhotovení fotokompozitní výplně a zařadil ho k ordinačnímu materiálu, k režii. K jiným výkonům, třeba amalgámovým výplním či jiným, se adhezivum nepoužívá. Ale někteří kolegové ho takto zařazen mají. Myslíte, že by to byl při případné kontrole problém?

Hodnota ordinace jako firmy, kterou lze prodat, 1. díl

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Poradny

V dnešním díle se podíváme na aspekt hodnoty ordinace jako firmy, kterou lze prodat. Proč se některé ordinace neprodají a nikdo nemá zájem zaplatit za ně ani jednu korunu? A proč se jiné ordinace opravdu prodají a jejich zakladatel odchází do důchodu s pěknou rentou navíc? Mezi oběma případy lze spatřovat objektivní řadu důvodů.

Průběh cenové kontroly, 2. část

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

K problematice průběhu cenové kontroly v ordinaci nyní navazujeme druhou částí. První část byla zveřejněna v minulém LKS 12/2022.

Průběh cenové kontroly, 1. část

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Poradny

V dnešním a příštím dílu se podíváme na průběh cenové kontroly ze strany Specializovaného finančního úřadu – týká se potenciálně všech ordinací, které vybírají tržby od pacientů samoplátců, a to bez ohledu na to, zda má daná ordinace smlouvu se zdravotní pojišťovnou, či nikoliv. Pro upřesnění uvádíme, že se článek týká režimu kontroly tzv. věcně usměrněných cen.