LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Průběh cenové kontroly, 2. část

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

K problematice průběhu cenové kontroly v ordinaci nyní navazujeme druhou částí. První část byla zveřejněna v minulém LKS 12/2022.

Průběh cenové kontroly, 1. část

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Poradny

V dnešním a příštím dílu se podíváme na průběh cenové kontroly ze strany Specializovaného finančního úřadu – týká se potenciálně všech ordinací, které vybírají tržby od pacientů samoplátců, a to bez ohledu na to, zda má daná ordinace smlouvu se zdravotní pojišťovnou, či nikoliv. Pro upřesnění uvádíme, že se článek týká režimu kontroly tzv. věcně usměrněných cen.

Střediska a počet minutových sazeb

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Poradny

V dnešním díle se podíváme na tzv. střediska a počet potřebných minutových sazeb, neboť toto téma bylo poptáno z řad členů ČSK. Hledáme tedy odpověď na otázku, kolik minutových sazeb by moje ordinace (jedno s. r. o. nebo jedna fyzická osoba) měla mít? Stačí jen jedna, nebo více? Dle čeho se tato problematika posuzuje?

Přiměřený zisk

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Poradny

Pokud děláme kalkulace, jednou ze samostatných problematik je nastavení tzv. přiměřeného zisku. Lidově řečeno, pacientovi můžeme v ceně (v režimu věcně usměrněných cen) vyúčtovat pouze potřebné uznatelné náklady (v určité struktuře a dle specifických pravidel kalkulace) s přičtením přiměřeného zisku.

Zdroje financování – cizí kapitál

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Poradny

V dnešním vydání navážeme na předchozí díl z LKS 7 – 8/2022 ohledně zdrojů financování, resp. cizího kapitálu.

Zdroje financování, úvěry a leasingy

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Zdroje financování, respektive pasiva (také někdy známo jako zdroje krytí), jsou takové zdroje, díky nimž může naše firma hradit své potřeby – hradit náklady nebo pořizovat různý majetek (aktiva).

Minutová kalkulace

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku si povíme ve větším detailu o minutové kalkulaci. Tento pojem téměř každý zná, ale leckdo ho špatně nebo nepřesně interpretuje.

Odpovědnost za finanční plán do kalkulací; jak postupovat, pokud se v čase neplní; zvyšování mezd

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Článek navazuje na přechozí díly zveřejněné v LKS 3 a 4/2022 a zaměřuje se na tvorbu finančního plánu. Vysvětlíme, kdo je za něj zodpovědný, dále co se riskuje, pokud plán bude chybný, respektive se prostě nebude v čase plnit (během roku bude vznikat rozdíl mezi plánovanými náklady vloženými do kalkulace a reálně dosahovanými náklady), a jak přistupovat ke zvyšování mezd zaměstnanců.

Jak správně postupovat při tvorbě kalkulace v případě, že se náš předchozí účetní rok nebude shodovat s rokem následujícím

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku navážeme na předchozí číslo LKS 3/2022 a soustředíme se na to, jak se správně postupuje při tvorbě kalkulace v případě, že náš předchozí účetní rok (např. 2021) se nebude shodovat s rokem následujícím (2022). Prosíme tedy čtenáře, kteří nečetli předchozí článek, aby se na něj zpětně podívali, protože v něm naleznou podstatné informace vztahující se k…