LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na koho se obrátit ve věci odhadu hodnoty vybavení stomatologické ordinace po náhle zemřelém? Spadá to do dědictví, rodina potřebuje odhad pro notáře.

Způsobů, jak vyřešit tuto situaci, je více. Liší se nákladností, náročností a kvalitou.

Výchozí možností, nejvíce nákladnou, časově náročnou a nejvíce spolehlivou, je objednání znaleckého posudku od soudního znalce. Jejich aktuální seznam můžete dle oboru a kraje naleznout na webu Komory soudních znalců https://kszcr.cz/prehled-znalcu.html. Doporučuji vyhledávat v rámci oboru Ekonomika.

Dle zkušeností bude stát znalecký posudek minimálně nižší desítky tisíc Kč, ale soudní znalci bývají vytíženi na několik měsíců dopředu. Cena a dostupnost jednotlivých soudních znalců však může být velmi rozdílná.

Další metodou, výrazně levnější a rychlejší, by bylo nechat vybavení nacenit trhem, tzn. dát fotografie předmětného vybavení na veřejnou inzerci a vyčkávat na cenové nabídky od zájemců, ev. testovat různé inzerované ceny a čekat na reakce z trhu. V případě, že zkusíte inzerci na více veřejných místech (internetu, portálu ČSK nebo FB skupin) a v řádu 1 – 3 měsíců neobdržíte žádné reakce, lze se obávat, že je hodnota takového vybavení velmi nízká.

Dále je možné zkusit komparativní metody, tj. za jakou cenu se prodávají (inzerují) podobná aktiva. Je tedy potřeba si udělat průzkum na více místech, kde k inzerci (prodeji) dochází. K této metodě můžeme zahrnout i ceny nových přístrojů, které se např. mohou v čase výrazně snižovat nebo zvyšovat. U zjištěných cen pak porovnáváme, zda je dané aktivum lepší či horší než to naše, což je velmi subjektivní úkol.

V případě, že bylo předmětné vybavení zařazeno jako účetní majetek a bylo odepisováno, lze z účetnictví vyčíst tzv. zůstatkovou hodnotu (pořizovací hodnota snížená o odpisy v čase). Účetní zůstatková hodnota však nemusí odpovídat tržní hodnotě, ale může to být určité vodítko, ke kterému se lze poměrně jednoduše a rychle dostat.

Poslední metodou je odhad přes tzv. technickou životnost věci. Např. pokud životnost křesla činí 10 let, přičemž jeho pořizovací cena byla 1 mil. Kč, pak aktuální hodnota, pokud je křeslo 6 let staré (resp. zbývají mu odhadem 4 roky technické životnosti), činí 400 tis. Kč, resp. 40 % z pořizovací ceny.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.