LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

O novinkách v léčbě HIV pozitivních pacientů s profesorem Ladislavem Machalou

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Jak nás vidí

V posledním roce a půl se neustále mluví o onemocnění COVID-19. To ale zdaleka neznamená, že by nás přestala ohrožovat i jiná, často velmi závažná, infekční onemocnění. Typicky například „obyčejná“ chřipka či HIV infekce. K této problematice odpověděl na otázky redakce LKS prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

O významné roli stomatologa při diagnostice poruch příjmu potravy s profesorkou psychiatrie Hanou Papežovou

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Jak nás vidí

Před devíti lety, v LKS č. 5/2012, jsme zveřejnili soubor kazuistik věnovaných tématu mentální anorexie a mentální bulimie. První odborné sdělení pojednávalo o onemocnění z pohledu zubního lékaře (MUDr. Dalibor Badal: Závažné erozivní poškození zubů při bulimii), druhé pak rozšiřovalo problematiku z hlediska klinické psychologie (PhDr. Marie Nesrstová: Mentální anorexie a mentální bulimie – naše poznatky z praxe). Tyto publikace tehdy vzbudily…

S MUDr. Vladislavem Chválou o významu psychosomatické medicíny ve stomatologii i jiných oborech

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Jak nás vidí

MUDr. Vladislav Chvála je průkopníkem psychosomatické medicíny v České republice. Věnoval se jí už před rokem 1989, ale trvalo až do roku 2013, než byl tento obor u nás oficiálně uznán. Stále je však obestřen řadou mýtů, plynoucích z neznalosti i nepochopení. Proto jsme současnému předsedovi Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP položili otázky právě k tomuto tématu.

O styčných bodech mezi oftalmologií a stomatologií s primářem Pavlem Diblíkem

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Jak nás vidí

Není pochyb o tom, že obory oftalmologie a stomatologie se u řady onemocnění či u některých úrazů prolínají a jejich spolupráce je pro léčbu pacienta nezbytná. Blíže jsme o tomto tématu, stejně jako o současnosti a perspektivách oftalmologie, hovořili s MUDr. Pavlem Diblíkem, MBA, primářem Oční kliniky l. LF UK a VFN v Praze.

O koučinku s psycholožkou Danielou Kolomazníkovou

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Jak nás vidí

O koučinku (lze psát i koučingu) se mluví stále častěji. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Leckterá celebrita se ráda pochlubí, že má svého kouče. Jde pouze o snahu být „in“, nebo jde opravdu o užitečnou metodu z oblasti psychologie? Tip na zpracování tohoto tématu dostala redakce LKS přímo ze „stomatologického terénu“, a tak jsme připravili rozhovor s psycholožkou Mgr.…

S advokátkou Danielou Kovářovou o rodině jako bezpečném přístavu, po němž toužíme v každé době

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Jak nás vidí

Už bezmála rok žijeme v neobvyklé situaci – pandemie onemocnění COVID-19, nouzový stav a různá protiepidemická opatření, která se významně dotýkají našeho pracovního, společenského a zejména rodinného života. Právě rodina a její význam je téma, nad kterým se více než kdy jindy zamýšlíme, protože rodinné a partnerské vztahy nyní vidíme z jiného úhlu. Týká se to nás všech, bez rozdílu věku, pohlaví,…

S profesorem Janem Pirkem o symbióze kardiochirurgie a stomatologie, o laskavých lékařích a odmítání hysterie

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Jak nás vidí

Přednosta Kardiocentra v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., operuje lidská srdce již od roku 1974. Jeho práce špičkového chirurga je provázána i s kolegy z oboru stomatologie. Jejich spolupráce s kardiochirurgy má zásadní vliv na úspěšné uzdravování pacientů po náročných operacích srdce. Bez pečlivých stomatologických vyšetření by jim hrozily vážné zdravotní problémy nebo dokonce fatální komplikace. Proto…

Diskuze k rozhovoru s Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Jak nás vidí

Články o kritickém myšlení, které byly doposud zveřejněny v časopisu LKS, vždy zaujaly významnou část čtenářů. Nejinak tomu bylo v létě – záhy po zveřejnění rozhovoru s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., FCMA, v LKS 7 – 8/2020 jsme do redakce obdrželi zajímavou reakci, z níž se rozvinula neméně zajímavá diskuze.

S hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou o boji proti koronavirové pandemii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Jak nás vidí

Hlavní hygienička České republiky MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., oceňuje skvělou reakci obyvatel naší země, díky níž se podařilo zvládnout pandemii koronaviru COVID-19. V rozhovoru pro časopis LKS vyjádřila připravenost k diskuzi s Českou stomatologickou komorou, jak by se mohla na základě poznatků z pandemie posunout protiepidemická opatření v ordinacích zubních lékařů a na pracovištích ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

S rytířem lékařského stavu Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Jak nás vidí

V loňském květnovém LKS velmi zaujalo odborné sdělení s názvem „Kritické myšlení“. Autoři v čele s doc. Jiřím Šedým tento přehledový článek věnovali našemu přednímu neuropatologovi a popularizátorovi vědy a kritického myšlení MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, s blahopřáním k udělení titulu Rytíř lékařského stavu. Dnes máme tu čest představit vám dr. Koukolíka v rozhovoru, který pro LKS připravil velký obdivovatel jeho práce a nadšený posluchač jeho…