LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S MUDr. Vladislavem Chválou o významu psychosomatické medicíny ve stomatologii i jiných oborech

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Jak nás vidí

MUDr. Vladislav Chvála je průkopníkem psychosomatické medicíny v České republice. Věnoval se jí už před rokem 1989, ale trvalo až do roku 2013, než byl tento obor u nás oficiálně uznán. Stále je však obestřen řadou mýtů, plynoucích z neznalosti i nepochopení. Proto jsme současnému předsedovi Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP položili otázky právě k tomuto tématu.

O styčných bodech mezi oftalmologií a stomatologií s primářem Pavlem Diblíkem

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Jak nás vidí

Není pochyb o tom, že obory oftalmologie a stomatologie se u řady onemocnění či u některých úrazů prolínají a jejich spolupráce je pro léčbu pacienta nezbytná. Blíže jsme o tomto tématu, stejně jako o současnosti a perspektivách oftalmologie, hovořili s MUDr. Pavlem Diblíkem, MBA, primářem Oční kliniky l. LF UK a VFN v Praze.

O koučinku s psycholožkou Danielou Kolomazníkovou

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Jak nás vidí

O koučinku (lze psát i koučingu) se mluví stále častěji. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Leckterá celebrita se ráda pochlubí, že má svého kouče. Jde pouze o snahu být „in“, nebo jde opravdu o užitečnou metodu z oblasti psychologie? Tip na zpracování tohoto tématu dostala redakce LKS přímo ze „stomatologického terénu“, a tak jsme připravili rozhovor s psycholožkou Mgr.…

S advokátkou Danielou Kovářovou o rodině jako bezpečném přístavu, po němž toužíme v každé době

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Jak nás vidí

Už bezmála rok žijeme v neobvyklé situaci – pandemie onemocnění COVID-19, nouzový stav a různá protiepidemická opatření, která se významně dotýkají našeho pracovního, společenského a zejména rodinného života. Právě rodina a její význam je téma, nad kterým se více než kdy jindy zamýšlíme, protože rodinné a partnerské vztahy nyní vidíme z jiného úhlu. Týká se to nás všech, bez rozdílu věku, pohlaví,…

S profesorem Janem Pirkem o symbióze kardiochirurgie a stomatologie, o laskavých lékařích a odmítání hysterie

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Jak nás vidí

Přednosta Kardiocentra v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., operuje lidská srdce již od roku 1974. Jeho práce špičkového chirurga je provázána i s kolegy z oboru stomatologie. Jejich spolupráce s kardiochirurgy má zásadní vliv na úspěšné uzdravování pacientů po náročných operacích srdce. Bez pečlivých stomatologických vyšetření by jim hrozily vážné zdravotní problémy nebo dokonce fatální komplikace. Proto…

Diskuze k rozhovoru s Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Jak nás vidí

Články o kritickém myšlení, které byly doposud zveřejněny v časopisu LKS, vždy zaujaly významnou část čtenářů. Nejinak tomu bylo v létě – záhy po zveřejnění rozhovoru s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., FCMA, v LKS 7 – 8/2020 jsme do redakce obdrželi zajímavou reakci, z níž se rozvinula neméně zajímavá diskuze.

S hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou o boji proti koronavirové pandemii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Jak nás vidí

Hlavní hygienička České republiky MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., oceňuje skvělou reakci obyvatel naší země, díky níž se podařilo zvládnout pandemii koronaviru COVID-19. V rozhovoru pro časopis LKS vyjádřila připravenost k diskuzi s Českou stomatologickou komorou, jak by se mohla na základě poznatků z pandemie posunout protiepidemická opatření v ordinacích zubních lékařů a na pracovištích ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

S rytířem lékařského stavu Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Jak nás vidí

V loňském květnovém LKS velmi zaujalo odborné sdělení s názvem „Kritické myšlení“. Autoři v čele s doc. Jiřím Šedým tento přehledový článek věnovali našemu přednímu neuropatologovi a popularizátorovi vědy a kritického myšlení MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, s blahopřáním k udělení titulu Rytíř lékařského stavu. Dnes máme tu čest představit vám dr. Koukolíka v rozhovoru, který pro LKS připravil velký obdivovatel jeho práce a nadšený posluchač jeho…

O roli ambulantní sféry s Vladimírem Dvořákem, předsedou Rady poskytovatelů zdravotní péče MZ ČR

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Jak nás vidí

Rada poskytovatelů zdravotní péče je poradní sbor ministra zdravotnictví České republiky a v současnosti je významnou platformou pro diskuze o koncepčních plánech ministerstva. Předsedou Rady je MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., dlouholetý předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR. Je znám svými jasnými názory na to, jak by zdravotnictví mělo fungovat. A o tom jsme hovořili i pro časopis LKS.

S psycholožkou Laurou Janáčkovou o zvládání strachu a bolesti

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Jak nás vidí

Docentka PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., se zabývá kromě jiného psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou či problematikou bolesti. V minulých měsících se zařadila mezi uznávané odborníky, kteří se v médiích vyjadřovali k problémům souvisejícím s pandemií koronaviru COVID-19. Působí v Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN v Praze. Spolupracuje rovněž…