LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Jakubem Hoškem o přínosu moderních technologií pro spolupráci zubního technika se zubními lékaři

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Jak nás vidí

Dentální technologie zaznamenávají v posledních letech značný vývoj, který má vliv nejen na samotnou práci zubních techniků, ale rovněž na způsob jejich spolupráce se zubními lékaři. O tom, jak tento vývoj vnímá, jsme si povídali se zubním technikem Jakubem Hoškem, majitelem zubní laboratoře Precident a osobností známou v oboru svojí neutuchající aktivitou v rozvoji základních znalostí zubních techniků a zubních lékařů v oblasti morfologie…

S profesorem Vladimírem Benešem o lidském mozku, neurochirurgii a trochu i o stomatologii

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Jak nás vidí

Obor neurochirurgie je bezpochyby zajímavý sám o sobě, má ale také několik styčných bodů se stomatologií, neméně zajímavé jsou pak procesy a stavy postihující lidský mozek. O těchto ústředních tématech jsme hovořili s prof. MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc., krátce poté, co 28. října 2023 obdržel z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla medaili I. stupně Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

S docentem Miroslavem Peterkou o podílu genetiky a zevních škodlivých faktorů na orofaciálních rozštěpech

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Jak nás vidí

Orofaciální rozštěpy jako vrozené vady stále patří k velkým tématům stomatologie a řady dalších medicínských oborů. Kdy je příčinou genetická rodinná zátěž a kdy a proč zevní škodlivé faktory? O tom jsme pro LKS hovořili s doc. MUDr. Miroslavem Peterkou, CSc., DSc., předním odborníkem v oblasti genetiky a speciálně teratologie. Rozštěpovým vadám se věnuje celoživotně, a to jak ve vědecko-výzkumné rovině, tak…

S Michalem Barákem o stomatologické péči ve věznicích

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Jak nás vidí

Loni v létě se obrátila Vězeňská služba ČR na Českou stomatologickou komoru s prosbou o spolupráci při řešení problémů s organizací a se zajištěním stomatologické péče ve věznicích. Jedním ze závěrů společného jednání byla dohoda, že pomůžeme také prostřednictvím časopisu LKS. Připravujeme například reportáže přímo z vězeňských ordinací. Dnes vám „na rozjezd“ nabízíme rozhovor s ředitelem odboru zdravotnické služby Vězeňské…

S profesorem Vojtěchem Thonem o slizniční imunitě

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Jak nás vidí

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., patří mezi naše přední imunology a alergology a mimo jiné se zabývá slizniční imunitou. V covidové době, v roce 2021, přednášel na sympoziu České parodontologické společnosti a jeho vystoupení přítomné zubní lékaře velmi zaujalo. Na doporučení ČPS jsme profesora Vojtěcha Thona požádali o rozhovor pro LKS, protože toto téma – stejně jako onemocnění COVID-19 – je stále…

S docentkou Ivou Holmerovou o stárnutí populace a nových výzvách pro stomatologickou péči

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Jak nás vidí

Podle prognóz bude v polovině tohoto století každý desátý obyvatel České republiky starší osmdesáti let. Již dnes se mění skladba pacientů v zubních ordinacích a těch starších valem přibývá. Je na to česká stomatologie připravena? Ne náhodou je nosným tématem kongresu Pražské dentální dny 2022 snímatelná protetika... Redakce LKS proto také oslovila doc. MUDr. Ivu Holmerou, Ph.D., která se gerontologií celoživotně…

Doktor Marco Landi o eurounijní politice a prosazování zájmů zubních lékařů

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Jak nás vidí

Dr. Marco Landi se řadí mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V letech 2019 – 2021 již podruhé zastával funkci prezidenta Rady evropských zubních lékařů (CED). Na této pozici se zasadil o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích. Na kongresu PDD 2021, kterého se zúčastnil jako host,…

S primářkou Alenou Schmoranzovou o onemocnění ruky u stomatologů

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Jak nás vidí

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie (ÚCHRaPC) v podkrkonošském Vysokém nad Jizerou je specializovanou nemocnicí, která si získala za šestačtyřicet let své existence uznání odborné lékařské veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Primářka MUDr. Alena Schmoranzová se svým týmem pomáhá odstraňovat zdravotní problémy s rukou rovněž stomatologům, jejichž práce nejednou vede k takzvanému syndromu karpálního tunelu (SKT). Toto…

O novinkách v léčbě HIV pozitivních pacientů s profesorem Ladislavem Machalou

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Jak nás vidí

V posledním roce a půl se neustále mluví o onemocnění COVID-19. To ale zdaleka neznamená, že by nás přestala ohrožovat i jiná, často velmi závažná, infekční onemocnění. Typicky například „obyčejná“ chřipka či HIV infekce. K této problematice odpověděl na otázky redakce LKS prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

O významné roli stomatologa při diagnostice poruch příjmu potravy s profesorkou psychiatrie Hanou Papežovou

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Jak nás vidí

Před devíti lety, v LKS č. 5/2012, jsme zveřejnili soubor kazuistik věnovaných tématu mentální anorexie a mentální bulimie. První odborné sdělení pojednávalo o onemocnění z pohledu zubního lékaře (MUDr. Dalibor Badal: Závažné erozivní poškození zubů při bulimii), druhé pak rozšiřovalo problematiku z hlediska klinické psychologie (PhDr. Marie Nesrstová: Mentální anorexie a mentální bulimie – naše poznatky z praxe). Tyto publikace tehdy vzbudily…