LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Michalem Barákem o stomatologické péči ve věznicích

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Jak nás vidí

Loni v létě se obrátila Vězeňská služba ČR na Českou stomatologickou komoru s prosbou o spolupráci při řešení problémů s organizací a se zajištěním stomatologické péče ve věznicích. Jedním ze závěrů společného jednání byla dohoda, že pomůžeme také prostřednictvím časopisu LKS. Připravujeme například reportáže přímo z vězeňských ordinací. Dnes vám „na rozjezd“ nabízíme rozhovor s ředitelem odboru zdravotnické služby Vězeňské…

S profesorem Vojtěchem Thonem o slizniční imunitě

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Jak nás vidí

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., patří mezi naše přední imunology a alergology a mimo jiné se zabývá slizniční imunitou. V covidové době, v roce 2021, přednášel na sympoziu České parodontologické společnosti a jeho vystoupení přítomné zubní lékaře velmi zaujalo. Na doporučení ČPS jsme profesora Vojtěcha Thona požádali o rozhovor pro LKS, protože toto téma – stejně jako onemocnění COVID-19 – je stále…

S docentkou Ivou Holmerovou o stárnutí populace a nových výzvách pro stomatologickou péči

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Jak nás vidí

Podle prognóz bude v polovině tohoto století každý desátý obyvatel České republiky starší osmdesáti let. Již dnes se mění skladba pacientů v zubních ordinacích a těch starších valem přibývá. Je na to česká stomatologie připravena? Ne náhodou je nosným tématem kongresu Pražské dentální dny 2022 snímatelná protetika... Redakce LKS proto také oslovila doc. MUDr. Ivu Holmerou, Ph.D., která se gerontologií celoživotně…

Doktor Marco Landi o eurounijní politice a prosazování zájmů zubních lékařů

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Jak nás vidí

Dr. Marco Landi se řadí mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V letech 2019 – 2021 již podruhé zastával funkci prezidenta Rady evropských zubních lékařů (CED). Na této pozici se zasadil o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích. Na kongresu PDD 2021, kterého se zúčastnil jako host,…

S primářkou Alenou Schmoranzovou o onemocnění ruky u stomatologů

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Jak nás vidí

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie (ÚCHRaPC) v podkrkonošském Vysokém nad Jizerou je specializovanou nemocnicí, která si získala za šestačtyřicet let své existence uznání odborné lékařské veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Primářka MUDr. Alena Schmoranzová se svým týmem pomáhá odstraňovat zdravotní problémy s rukou rovněž stomatologům, jejichž práce nejednou vede k takzvanému syndromu karpálního tunelu (SKT). Toto…

O novinkách v léčbě HIV pozitivních pacientů s profesorem Ladislavem Machalou

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Jak nás vidí

V posledním roce a půl se neustále mluví o onemocnění COVID-19. To ale zdaleka neznamená, že by nás přestala ohrožovat i jiná, často velmi závažná, infekční onemocnění. Typicky například „obyčejná“ chřipka či HIV infekce. K této problematice odpověděl na otázky redakce LKS prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

O významné roli stomatologa při diagnostice poruch příjmu potravy s profesorkou psychiatrie Hanou Papežovou

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Jak nás vidí

Před devíti lety, v LKS č. 5/2012, jsme zveřejnili soubor kazuistik věnovaných tématu mentální anorexie a mentální bulimie. První odborné sdělení pojednávalo o onemocnění z pohledu zubního lékaře (MUDr. Dalibor Badal: Závažné erozivní poškození zubů při bulimii), druhé pak rozšiřovalo problematiku z hlediska klinické psychologie (PhDr. Marie Nesrstová: Mentální anorexie a mentální bulimie – naše poznatky z praxe). Tyto publikace tehdy vzbudily…

S MUDr. Vladislavem Chválou o významu psychosomatické medicíny ve stomatologii i jiných oborech

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Jak nás vidí

MUDr. Vladislav Chvála je průkopníkem psychosomatické medicíny v České republice. Věnoval se jí už před rokem 1989, ale trvalo až do roku 2013, než byl tento obor u nás oficiálně uznán. Stále je však obestřen řadou mýtů, plynoucích z neznalosti i nepochopení. Proto jsme současnému předsedovi Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP položili otázky právě k tomuto tématu.

O styčných bodech mezi oftalmologií a stomatologií s primářem Pavlem Diblíkem

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Jak nás vidí

Není pochyb o tom, že obory oftalmologie a stomatologie se u řady onemocnění či u některých úrazů prolínají a jejich spolupráce je pro léčbu pacienta nezbytná. Blíže jsme o tomto tématu, stejně jako o současnosti a perspektivách oftalmologie, hovořili s MUDr. Pavlem Diblíkem, MBA, primářem Oční kliniky l. LF UK a VFN v Praze.

O koučinku s psycholožkou Danielou Kolomazníkovou

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Jak nás vidí

O koučinku (lze psát i koučingu) se mluví stále častěji. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Leckterá celebrita se ráda pochlubí, že má svého kouče. Jde pouze o snahu být „in“, nebo jde opravdu o užitečnou metodu z oblasti psychologie? Tip na zpracování tohoto tématu dostala redakce LKS přímo ze „stomatologického terénu“, a tak jsme připravili rozhovor s psycholožkou Mgr.…