LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Svoje příspěvky zasílejte na adresu redakce k rukám PhDr. Ivy Žákové, šéfredaktorky LKS, na e-mail: zakova@dent.cz

Termíny redakčních uzávěrek a distribuce LKS v roce 2024 [PDF].

Redakce předkládá vaše příspěvky – s výjimkou některých aktuálních materiálů – k posouzení redakční radě LKS [PDF], která se schází zpravidla jednou měsíčně v termínech uvedených zde.

LKS je recenzovaný časopis [PDF], a proto odborná sdělení podléhají recenznímu řízení (double blind review). Při zpracování odborných článků postupujte podle dokumentu: Podmínky pro publikaci v časopisu LKS (aktualizace 2019).

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění materiálů, které jsou v rozporu s koncepcí časopisu LKS nebo zájmy ČSK jako vydavatele. Zároveň upozorňuje autory, že jejich texty mohou být kráceny a stylisticky upraveny. V závažnějších případech a při větších redakčních úpravách redakce konzultuje tyto změny s autory a umožňuje jim finální verzi autorizovat.

Ke stažení