LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Navržené varianty úhrad výplní a endodontického ošetření

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Co vás zajímá

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se má mimo jiné významně dotknout úhrad výplní a endodontického ošetření. Hlavním důvodem změn úhrad výplní je podle navrhovatele zákaz používání amalgámu, který v České republice začne podle všech předpokladů platit 1. července 2026. Zákaz amalgámu patrně nebude absolutní, v případě, kdy bude jeho použití zcela nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta,…

K novému seriálu LKS: Z praxe pro praxi

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Odborné zkušenosti

Seriál „Z praxe pro praxi“ vznikl jako reakce na zveřejňování zajímavých kazuistik ve facebookových skupinách (Odborný Dentální Institut, Odborná diskuse stomatologů apod.), kde zubní lékaři sdílejí své zkušenosti z praxe. Jenže jak už to ve facebookových diskuzích chodí – i ty nejzajímavější příspěvky rychle zapadnou a lze je následně jen těžko dohledat. Redakční rada a redakce LKS se proto rozhodly nabídnout…

Regenerativní endodoncie

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Kliniky a studenti

Autorka článku MDDr. Nela Jouklová (dříve Pilbauerová), Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové v termínu od 30. 1. do 5. 6. 2023 absolvovala vědeckou stáž u profesora George T.-J. Huanga na University of Tennessee Health Science Center (UTHSC), zaměřenou na regenerativní endodoncii. Stáž se uskutečnila také díky finančnímu příspěvku z Účtu klinik ČSK.

Webináře ČSK

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.