LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Seriál „Z praxe pro praxi“ vznikl jako reakce na zveřejňování zajímavých kazuistik ve facebookových skupinách (Odborný Dentální Institut, Odborná diskuse stomatologů apod.), kde zubní lékaři sdílejí své zkušenosti z praxe. Jenže jak už to ve facebookových diskuzích chodí – i ty nejzajímavější příspěvky rychle zapadnou a lze je následně jen těžko dohledat.

Redakční rada a redakce LKS se proto rozhodly nabídnout možnost zveřejňování kvalitních kazuistik na stránkách časopisu LKS v tištěné i online podobě. Tak zůstanou snadno dohledatelné a také se zpřístupní dalším kolegům, kteří nejsou členy skupin komunikujících na sociálních sítích.

Jde o nový, dá se říct experimentální formát odborného článku – a to jak formálně, tak i obsahově. Po několik měsíců jsme na redakčních radách ve spolupráci s vytipovanými přispěvateli facebookových diskuzí hledali schůdnou cestu, jak autory povzbudit k „překlopení“ jejich kazuistiky do formátu publikovatelného v časopise LKS. Se zachováním základních a nepodkročitelných požadavků na odbornou úroveň příspěvku. Brzy jsme zjistili, že nebude možné ani vhodné „svazovat“ autory nějakými jednotnými a univerzálními pravidly na formální zpracování článku, protože co autor, to vlastní přístup.

Tak vznikla myšlenka „nekonečného“ seriálu, jehož cílem je ukázat, jaká stomatologie se dělá v terénu – a že pro různé indikace existuje nespočet možných, někdy i originálních řešení.

Hlavním obsahem seriálu tedy jsou postřehy, nápady, pozitivní i negativní výsledky práce vyjadřované zkratkou hlavně pomocí fotografické dokumentace, která vydá za tisíc slov. Kdo nerad píše, ale dokáže vyjádřit a popsat situaci fotografií, může se tak jednoduše podělit o postupy, které mu usnadnily a zpříjemnily práci a zlepšily její výsledky.

Vzhledem k charakteru a poslání tohoto seriálu, který vychází z již publikovaných příspěvků na sociálních sítích, neprocházejí jednotlivé články náročným recenzním řízením, jako je tomu u standardních odborných sdělení. Jejich odbornou úroveň posuzuje redakční rada LKS, v níž jsou zastoupeni zkušení zubní lékaři napříč stomatologickými obory jak z klinických pracovišť, tak z terénních praxí.

Záměrem redakční rady je povzbudit kolegy, aby se o zajímavé kazuistiky podělili s co nejširším okruhem čtenářů a zároveň je také uchovali dostupné pro další inspiraci, protože časopis LKS ve své tištěné a online verzi slouží mimo jiné jako významný archiv a „dokument své doby“. Připomeňme, že tištěný časopis LKS každý měsíc dostává naprostá většina členů Komory, studentů zubního lékařství posledních dvou ročníků a také předplatitelé z ČR i zahraničí. Online verze LKS na www.lks-casopis.cz je volně přístupná (open access) a tyto stránky skutečně navštěvuje i široká veřejnost. Navíc webové stránky časopisu LKS jsou propojeny s mezinárodní databází EBSCO a přístup k článkům tedy nemá hranic.

Redakční pracovní tým seriálu Z praxe pro praxi

MUDr. Zdeněk Poledna

Od r. 1993 vede v Praze soukromou praxi. V r. 1990 byl jedním ze zakládajících členů Lékařské komory stomatologů a poté se od r. 1991 aktivně podílí na činnosti a rozvoji České stomatologické komory. Členem představenstva ČSK byl v období 1991 – 1994 a významně přispěl k vybudování zahraničních kontaktů Komory. Působil jako člen poradního sboru Vzdělávacího střediska ČSK. Od r. 1992 je členem redakční rady časopisu LKS a autorem polemických článků v rubrice Téma k zamyšlení. V r. 2021 mu Komora udělila Ocenění za osobní přínos ČSK.

MDDr. Jonáš Celerýn

V r. 2018 absolvoval na 1. LF UK v Praze obor Zubní lékařství a od r. 2021 působí tamtéž jako externí učitel při praktické výuce studentů se zaměřením na záchovnou stomatologii. V r. 2016 absolvoval stáž na Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) v kanadském Edmontonu. Během studia se také úspěšně zúčastnil celorepublikového kola soutěže stratifikace dle Vaniniho ve frontálním úseku. Po absolvování nastoupil a doposud pracuje v soukromém zařízení Stomatologie Budějovická v Praze, kde se zaměřuje na rozsáhlé funkční a estetické rekonstrukce defektních zubních oblouků a narušených vztahů mezi nimi, včetně implantologie. Již druhým rokem je zapojen do vzdělávacího programu Curriculum ČADE a absolvoval školení BIG Veneer Course na BELOGRAD Academy.

Mgr. Věra Tautová, DiS.

V r. 2001 absolvovala v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Západočeské univerzitě v Plzni. V r. 2002 absolvovala v oboru Zubní technik na Soukromé vyšší odborné škole dr. I. Mauritzové v Plzni. Od r. 2009 pracuje jako překladatelka z anglického jazyka se specializací na obor stomatologie. V letech 2016 – 2023 spolupracovala jako redaktorka s časopisem StomaTeam. Od r. 2020 vyučuje anglický jazyk v oborech Dentální hygienistka a Zubní technik na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., v Plzni. Od jara 2023 spolupracuje jako externí redaktorka s časopisem LKS.

Z praxe pro praxi: Ukažte svoji práci nejen na facebooku, ale také v seriálu LKS

Hlavním obsahem seriálu jsou postřehy, nápady, pozitivní i negativní výsledky práce vyjadřované zkratkou hlavně pomocí fotografické dokumentace, která vydá za tisíc slov.

S přípravou kazuistiky pro časopis LKS vám rád pomůže náš pracovní tým zastoupený MUDr. Zdeňkem Polednou, MDDr. Jonášem Celerýnem a Mgr. Věrou Tautovou, DiS.

Máte-li dobrou fotodokumentaci k zajímavému případu, podělte se o něj a kontaktujte redakci na adrese: tautova@dent.cz

MUDr. Zdeněk Poledna
MDDr. Jonáš Celerýn
Mgr. Věra Tautová, DiS.