LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zajímavá fakta z Ročenky ČSK 2022

LKS 05/2023 13. 5. 2023 O čem se mluví

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2022 – Ročenku ČSK 2022. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře. K 31. 12. 2022 měla ČSK celkem 11 206 členů, z toho bylo 8 609 aktivních, tj. vykonávajících povolání.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Události

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z dubnového jednání: