LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V průběhu března bylo o české stomatologii slyšet prakticky denně. Média se zaměřila nejen přímo na Světový den ústního zdraví (SDUZ) a tedy na péči o zuby a dutinu ústní, ale také na úzce související velká témata, jakými jsou zákaz amalgámu a vhodná náhrada amalgámové výplně zejména z hlediska její úhrady z veřejného zdravotního pojištění, dostupnost zubní péče apod. Z množství mediálních výstupů přinášíme alespoň malou ukázku.

ČT 21. 3. 2024, Máte slovo. Jedním z pozvaných řečníků byl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Tento pořad není od toho, aby se něco vyřešilo, ale aby všemožné hlasy zazněly. O to více musí zaznít to podstatné. Jsem rád, že mě přišla podpořit řada kolegů z celé republiky v tom, že nejenom řidič autobusu, ale i lékař musí mít znalosti a dovednosti prověřené diplomem z EU nebo aprobací. Lidé nejsou panenky, aby si na nich někdo zkoušel, zda mu to půjde. Následky jsou často tragické. Díky kolegům, kteří se nebáli přijít a mluvit!“
Tisková konference ke SDUZ dne 14. 3. 2024 byla navštívena všemi klíčovými médii. Česká televize zde natáčela také rozhovor s MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA, k tématu amalgámových výplní zejména z lékařského hlediska (vliv na zdraví člověka, vhodné a nevhodné indikace apod.).
TV Nova (12. 3. 2024 Sama doma). Komentář doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.: „Velký dík za mimořádný prostor, který jsme dostali, abychom v klidu vysvětlili, jak je to se zákazem amalgámových výplní. A že stomatologové nejdou primárně po maximu peněz, ale jsou to lékaři s etikou.“
CNN Prima (11. 3. 2024 živé vysílání z Apolenky).

13. 4. 2024

LKS 04/2024

LKS. 2024; 34(4): 59

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková
  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: