LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Fokusy.cz – online algoritmus řešení problematiky fokální infekce

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Letos v únoru byl spuštěn web fokusy.cz, vytvořený pod záštitou ČSK ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.

Jednorázový vzdělávací program „Snímatelná protetika“

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Vážené kolegyně a kolegové, cílem tohoto článku je představit vám nově vznikající vzdělávací program, který bude od podzimu 2023 v nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK.

Fokální infekce odontogenního původu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné informace

Letos v únoru byl spuštěn web www.fokusy.cz, vytvořený pod záštitou České stomatologické komory ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Odborné informace

Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče v oboru zubní lékařství poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění (§ 110 odst. 2 zákona o zdravotních službách). Dokument v PDF je ke stažení na www.dent.cz v sekci Pro členy (Agendy Komory/Provozování zubní praxe)

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2022.