LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kdy (ne)odeslat na ortodoncii?

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Odborné informace

V současné době se v některých lokalitách České republiky vyskytl problém s částečnou nedostupností ortodontické péče. Příčinou není zásadní nedostatek ortodontistů, jejichž počet a efektivita práce naopak neustále roste, ale spíše dva jiné faktory.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu oborů zubního lékařství a dalších medicínských disciplín, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v průběhu roku…

Fokusy.cz – online algoritmus řešení problematiky fokální infekce

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Letos v únoru byl spuštěn web fokusy.cz, vytvořený pod záštitou ČSK ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.

Jednorázový vzdělávací program „Snímatelná protetika“

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Vážené kolegyně a kolegové, cílem tohoto článku je představit vám nově vznikající vzdělávací program, který bude od podzimu 2023 v nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK.

Fokální infekce odontogenního původu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné informace

Letos v únoru byl spuštěn web www.fokusy.cz, vytvořený pod záštitou České stomatologické komory ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.