LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2021.

Výskyt onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři v ČR

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Odborné informace

Členové České stomatologické komory byli osloveni 23. 6. 2021 e-mailem s prosbou o vyplnění dotazníku, odkaz na dotazník byl součástí e-mailu. Cílem dotazníku bylo zmapovat výskyt onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři (ZL) v ČR v období 1. 3. 2020 až 30. 6. 2021, případný dopad na provoz jejich praxe (absence, onemocnění personálu, uzavření praxí), aplikovaná ochranná opatření a v neposlední řadě stav očkování proti viru…

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Odborné informace

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019 Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)

Přispějte kazuistikou do Malého ilustrovaného repetitoria

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Malé ilustrované repetitorium

Téma Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je stále vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové, a proto v něm pokračujeme i v roce 2021.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2020.

Přispějte kazuistikou do Malého ilustrovaného repetitoria

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Malé ilustrované repetitorium

Téma Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je stále vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové, a proto v něm budeme pokračovat i v roce 2021.