LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Redakce časopisu LKS:

Česká stomatologická komora, Slavojova 270/22, 128 00  Praha 2

Šéfredaktorka:

PhDr. Iva Žáková
234 709 625
zakova@dent.cz

Tajemnice redakce, příležitosti – inzerce LKS:

Ing. Jolana Kunrtová
234 709 630
kunrtova@dent.cz

Editorka elektronické verze LKS:

Alena Hladíková
hladikova@dent.cz

Komerční inzerce:

Tereza Soukupová, DiS.
234 709 614
770 134 250
soukupova@dent.cz