LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K webináři Postupy v prevenci zubního kazu z 29. 4. 2021

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Odborná diskuze

Webináře, které Komora už řadu let pořádá a od prosince 2017 jsou vysílány na internetovém serveru Youtube, se staly specifickou a oblíbenou formou vzdělávání zubních lékařů. Přinášejí různorodá odborná témata s možností chatové komunikace s lektorem a záznam většiny z nich je trvale k dispozici na komorovém webu. K webináři z 29. 4. 2021 Postupy v prevenci zubního kazu, který vedla doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.,…

Rizika přerušení antiagregační a antikoagulační léčby u zubních výkonů

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Odborná diskuze

Tuto odbornou diskuzi na aktuální téma, s nímž se zubní lékaři ve svých praxích setkávají, vyvolal článek, který redakci LKS zaslal všeobecný praktický lékař MUDr. Dušan Zhoř. Redakční rada LKS požádala o názor kolegy, kteří se danou problematikou z hlediska stomatologie odborně zabývají a mají s ní i dlouhodobé praktické zkušenosti.

Rezervy ve stomatologické péči

LKS 07-08/2017 24. 7. 2017 Odborná diskuze

Vážené kolegyně a kolegové, zhruba od počátku nového tisíciletí zaznamenává stomatologie v České republice, bez podstatnějších rozdílů v jednotlivých regionech, snížený zájem v péči o dětský chrup přecházející do přezíravého, ba až pohrdavého nezájmu o něj. Zejména se jedná o vztah k dětským molárům, a to opět zejména ve střední a pozdní fázi smíšeného chrupu. Tyto zuby nejsou často ošetřovány,…

K odbornému sdělení o problematice rozštěpů

LKS 01/2017 24. 1. 2017 Odborná diskuze

Viz: Košková O, Vokurková J, Abelovský J, Vokurka J, Dorociaková P, Halačková I. Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra – pilotní studie. LKS, 2016, 26(11): 236 – 240.

Reakce ČOS na příspěvek Ortodoncie založená na retainerech

LKS 12/2016 19. 12. 2016 Odborná diskuze

V odborném recenzovaném časopise LKS 2016, roč. 26, č. 10, s. S83, bylo otištěno v rubrice „Odborná diskuse“ sdělení MUDr. Milana Macha, odborností parodontologa, pod názvem „Ortodoncie založená na retainerech aneb o principech okluze“. Vzhledem k tomu, že předmětné sdělení polemizuje s některými obecně uznávanými skutečnostmi o stabilitě ortodontické léčby založenými na evidence-based medicine, tj. „vědomém, zřetelném a soudném používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé…

K Malému ilustrovanému repetitoriu 2015, Test 12

LKS 03/2016 21. 3. 2016 Odborná diskuze

Viz: Pošta P, Andrle P, Schwarz J. Dentoalveolární chirurgie. Test 12: Dětský pacient se zduřením v sub- a perimandibulární oblasti. LKS, 2015, 25(12): 257 – 260