LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kouzla přírody aneb fotokytičkář Libor Zdařil

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás baví

MUDr. Libor Zdařil je dlouholetý funkcionář Komory, v současnosti člen představenstva ČSK. Vedle toho se věnuje i komunální a krajské politice v Českých Budějovicích. Jeho profesí je zubní lékařství – jeho odvěkou vášní je však biologie a dnes především fotografování rostlin.

Tomáš Hlaďo zasvětil celý život péči o dětské pacienty

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Rozhovor

MUDr. Tomáš Hlaďo měl od raného mládí velmi blízko k přírodě. Od střední školy pravidelně trávil část prázdnin v pražské zoologické zahradě, kde pečoval o chovaná zvířata, a tak směr jeho studia byl od počátku zdánlivě jasný. Nakonec ale v rozhodování zvítězila péče o člověka. MUDr. Hlaďo absolvoval v roce 1978 stomatologii na lékařské fakultě ve své rodné Praze. V…

Karel Šefrna o stomatologii, hypnóze a divadle

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Rozhovor

MUDr. Karel Šefrna rozdělil svůj život mezi stomatologii a divadlo. Svoji lékařskou praxi obohatil studiem a praktickým použitím hypnózy v medicíně. Oba jeho rodiče působili ve Svitavách jako lékaři – otec byl primář dětského oddělení ve svitavské nemocnici a matka zubní lékařka. V peripetiích 60. – 80. let působil ve Svitavách, Poličce, několika vesnicích okolo a v České Třebové, kde v soukromé praxi pracuje jako stomatolog…

Doktor Marco Landi o eurounijní politice a prosazování zájmů zubních lékařů

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Jak nás vidí

Dr. Marco Landi se řadí mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V letech 2019 – 2021 již podruhé zastával funkci prezidenta Rady evropských zubních lékařů (CED). Na této pozici se zasadil o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích. Na kongresu PDD 2021, kterého se zúčastnil jako host,…

Ocenění ČLS JEP pro docenta Jana Veverku

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Události

Doc. MUDr. Jana Veverku, CSc., který do loňského prosince zastával klíčovou funkci šéfredaktora časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, za jeho celoživotní přínos oboru zubní lékařství ocenila již v září 2021 Komora udělením čestného titulu Osobnost české stomatologie. V lednu 2022 mu udělila vysoké ocenění rovněž Česká lékařská společnost Jana Evengelisty Purkyně (ČLS JEP).

Vzpomínky na docenta Ivo Dřízhala

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Kdo byl kdo

V prosinci loňského roku opustil naše řady doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (7. 9. 1939 – 22. 12. 2021), čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie. Zanechal nesmazatelnou stopu na odborném poli i v srdcích kolegů různých generací. Hovoří o tom i následující vzpomínky členů České parodontologické společnosti, u jejíhož zrodu doc. Ivo Dřízhal stál.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Události

Docent Ivo Dřízhal byl dlouholetý čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie, který svůj profesní život spojil se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové. Byl všeobecně respektovanou osobností, zkušeným pedagogem, vynikajícím výzkumníkem, organizátorem mnoha odborných setkání a oblíbeným přednašečem, erudovaným odborníkem nejen v oblasti parodontopatií, nýbrž i nemocí ústní sliznice a slinných žláz, uznávaným i v…

Dvě ocenění ČSK byla předána v Motole

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Události

Slavnostního sněmu ČSK, který se konal 17. září 2021 v Trojském zámku, se bohužel nemohly některé oceněné osobnosti osobně zúčastnit. Ocenění jsou jim proto postupně předávána při dalších vhodných příležitostech.

S primářkou Alenou Schmoranzovou o onemocnění ruky u stomatologů

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Jak nás vidí

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie (ÚCHRaPC) v podkrkonošském Vysokém nad Jizerou je specializovanou nemocnicí, která si získala za šestačtyřicet let své existence uznání odborné lékařské veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Primářka MUDr. Alena Schmoranzová se svým týmem pomáhá odstraňovat zdravotní problémy s rukou rovněž stomatologům, jejichž práce nejednou vede k takzvanému syndromu karpálního tunelu (SKT). Toto…