LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

O významné roli stomatologa při diagnostice poruch příjmu potravy s profesorkou psychiatrie Hanou Papežovou

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Jak nás vidí

Před devíti lety, v LKS č. 5/2012, jsme zveřejnili soubor kazuistik věnovaných tématu mentální anorexie a mentální bulimie. První odborné sdělení pojednávalo o onemocnění z pohledu zubního lékaře (MUDr. Dalibor Badal: Závažné erozivní poškození zubů při bulimii), druhé pak rozšiřovalo problematiku z hlediska klinické psychologie (PhDr. Marie Nesrstová: Mentální anorexie a mentální bulimie – naše poznatky z praxe). Tyto publikace tehdy vzbudily…

Profesorka Martina Kukletová: Nejlepší výplň kořenového kanálku je vitální dřeň

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Rozhovor

Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., spojila ve svém profesním životě dva obory: histologii a stomatologii, zejména dětskou. Věnovala se jim na brněnské Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (1960 – 1990 se používal název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Její histologické bádání předznamenalo současnou aktuální pozornost zachování vitality zubní dřeně, léčení a vyléčení co největšího počtu zubů.

Docentka Eva Gojišová a její stomatologická klinika na Královských Vinohradech

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Gojišová se narodila v Litomyšli, stomatologii vystudovala na UP v Olomouci a celý život působí jako zubní lékařka se zaměřením na záchovnou a preventivní stomatologii v Praze. Zprvu jako obvodní zubní lékařka OÚNZ Praha 4, potom od roku 1987 na oddělení záchovné stomatologie na II. stomatologické klinice 1. LF UK a od roku 1991 na Stomatologické klinice…

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

Docentka Lenka Roubalíková a její osudové zkratky ILF, IDV PZ, ČSK, PDD, CECDO, ČES…

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., pochází z lékařské rodiny. Oba její rodiče pracovali na umístěnky ve svitavské nemocnici. Tam se také narodila. Po absolvování „nultého ročníku“ se konečně dostala na studium stomatologie. Profesní dráhu pak nastoupila na zubním oddělení v břeclavské poliklinice. Odtud – přes práci na katedře stomatologie ILF a následné dlouholeté řízení Stomatologického centra IDV PZ a provozování soukromé…

doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

Upřímně blahopřejeme doc. MUDr. Patriku Prachárovi, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně ke jmenování řádným docentem stomatologie dne 1. 11. 2020.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

MUDr. Ivan Novický

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Dobré jméno České stomatologické komory mu vždy leželo na srdci. Jeho náhlý odchod hluboce zasáhl kolegy a přátele, kteří si ho vždy velmi vážili.