LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

MUDr. Ivan Novický

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Dobré jméno České stomatologické komory mu vždy leželo na srdci. Jeho náhlý odchod hluboce zasáhl kolegy a přátele, kteří si ho vždy velmi vážili.

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Jako rodák z Prahy, trvale žijící ve Švýcarsku, udržoval od r. 1990 těsné kontakty s českou a slovenskou stomatologií.

Vzpomínky na doktora Jiřího W. Pollaka

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Z pošty

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak (22. 7. 1949 – 19. 3. 2021) patří k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie České stomatologické komory a do srdcí kolegů různých generací. Hovoří o tom také dopisy, které jsme v minulých dnech v redakci LKS obdrželi.

S MUDr. Vladislavem Chválou o významu psychosomatické medicíny ve stomatologii i jiných oborech

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Jak nás vidí

MUDr. Vladislav Chvála je průkopníkem psychosomatické medicíny v České republice. Věnoval se jí už před rokem 1989, ale trvalo až do roku 2013, než byl tento obor u nás oficiálně uznán. Stále je však obestřen řadou mýtů, plynoucích z neznalosti i nepochopení. Proto jsme současnému předsedovi Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP položili otázky právě k tomuto tématu.

MUDr. Zdeněk Poledna o komorových snech a skutečnosti

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Rozhovor

MUDr. Zdeněk Poledna studoval v Olomouci, odkud také pochází. Jeho otec byl anesteziolog. Původně chtěl studovat všeobecnou medicínu, ale dostal se na stomatologii – a tam ho to začalo bavit. Celý život působí jako praktický zubní lékař, trochu víc se věnuje endodoncii. Po studiích, která završil v roce 1976, nastoupil na druhý konec republiky a pracoval v Liberci a Litvínově. Naplnil tak svůj…

O styčných bodech mezi oftalmologií a stomatologií s primářem Pavlem Diblíkem

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Jak nás vidí

Není pochyb o tom, že obory oftalmologie a stomatologie se u řady onemocnění či u některých úrazů prolínají a jejich spolupráce je pro léčbu pacienta nezbytná. Blíže jsme o tomto tématu, stejně jako o současnosti a perspektivách oftalmologie, hovořili s MUDr. Pavlem Diblíkem, MBA, primářem Oční kliniky l. LF UK a VFN v Praze.

Doktor Ladislav Korábek, parodontolog, který tíhl k patologii a začal jako protetik

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Rozhovor

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, rodák z okresu Chrudim, tíhl k přírodním vědám od dětství. Jeho zájmem byla biologie člověka. Věnoval se ale také filozofičtější matematice a techničtější fyzice. Pro jistotu složil přijímací zkoušky na matematicko-fyzikální fakultu a pak, když tzv. „nemohl nic ztratit“, zkusil i přijímačky na hradeckou medicínu, kam ho to táhlo ještě víc. Byl bravurně připraven a než se…

Připomínáme oceněné Osobnosti České stomatologie

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Letos se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již posedmé bude udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších…