LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Skromný člověk, a přitom velikán české stomatologie

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Kdo byl kdo

Pokud někdo významný umře, říká se: „Zůstala velká prázdnota.“ Často se ale prázdnota rychle zavře, vesměs do roka. A kdo si vzpomene za pět let? Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je ale jiný případ. Od začátku letošního roku mi volají lidé: „Víš, že by panu profesorovi, Jirkovi, bylo osmdesát? Co uděláme? Chybí nám moc.“ Chybí celé české medicíně. Jako když…

Václav Bednář o čestné radě a české ortodoncii

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Rozhovor

MUDr. Václav Bednář byl prvním předsedou čestné rady ČSK, a to od září 1991 do září 2002. Narodil se a žije v Ostravě, stomatologii vystudoval v Olomouci. V roce 1971 získal atestaci z ortodoncie a celý svůj profesní život se angažoval pro její rozkvět, samostatnost a prestiž vedle ostatních oborů zubního lékařství. V roce 1973 byl zvolen do výboru ortodontické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně a také se…

Profesorka Romana Koberová Ivančaková zasvětila svůj život dětské stomatologii

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., jako aktivní tenistka a lyžařka směřovala zpočátku na pražskou FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu). Dobové peripetie ale převážily a mladá sportovkyně nakonec vystudovala stomatologii v Hradci Králové. Už během studia se začala intenzivně zabývat problematikou dětského zubního lékařství. Od roku 1988 působí na hradecké stomatologické klinice jako sdruženém pracovišti Lékařské fakulty UK v…

S Michalem Barákem o stomatologické péči ve věznicích

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Jak nás vidí

Loni v létě se obrátila Vězeňská služba ČR na Českou stomatologickou komoru s prosbou o spolupráci při řešení problémů s organizací a se zajištěním stomatologické péče ve věznicích. Jedním ze závěrů společného jednání byla dohoda, že pomůžeme také prostřednictvím časopisu LKS. Připravujeme například reportáže přímo z vězeňských ordinací. Dnes vám „na rozjezd“ nabízíme rozhovor s ředitelem odboru zdravotnické služby Vězeňské…

Anatomické výpravy Jiřího Šedého od kýly k temporomandibulárnímu kloubu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Rozhovor

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, představitel střední generace stomatologů, se zprvu upsal všeobecné medicíně. Dnes působí napříč medicínskými obory. Vedle klinické anatomie a mikroskopické stomatologie věnuje zvláštní pozornost temporomandibulárnímu kloubu, jeho diagnostice, nechirurgické léčbě a možnostem rehabilitace. Kromě čistě vědeckých publikací v odborných lékařských časopisech vydal i řadu knižních monografií, mezi nimiž najdeme tituly jako Chirurgická anatomie hernií či…

Lukáš Hauer, nový přednosta plzeňské stomatologické kliniky, se představuje

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., se narodil, studoval a žije i pracuje v Plzni. Už v mládí uvažoval o tom, že se stane lékařem. Nakonec ho jeho strýc, zubní lékař, inspiroval, aby šel studovat stomatologii. A protože tento obor vnímal v širokém kontextu všeobecné medicíny, doplnil si hned po dokončení studia stomatologie i doktorát ze všeobecné medicíny. Od…