LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Jakubem Hoškem o přínosu moderních technologií pro spolupráci zubního technika se zubními lékaři

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Jak nás vidí

Dentální technologie zaznamenávají v posledních letech značný vývoj, který má vliv nejen na samotnou práci zubních techniků, ale rovněž na způsob jejich spolupráce se zubními lékaři. O tom, jak tento vývoj vnímá, jsme si povídali se zubním technikem Jakubem Hoškem, majitelem zubní laboratoře Precident a osobností známou v oboru svojí neutuchající aktivitou v rozvoji základních znalostí zubních techniků a zubních lékařů v oblasti morfologie…

Eva Perglerová dobyla jižní pól a vystoupila na nejvyšší horu Antarktidy

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Co vás baví

Rok 2023 byl pro MUDr. Evu Perglerovou z Plzeňska horolezecky mimořádně úspěšný. Poté, co jako třetí Češka vystoupila v květnu na Mount Everest (viz LKS 9/2023), absolvovala na konci roku expedici na jižní pól. Po jeho dobytí navíc ještě vystoupila na nejvyšší horu Antarktidy Vinson Massif (4892 m n. m.).

Čtvrtstoleté výročí docenta Petera Tvrdého na klinice ÚČOCH v Olomouci

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Rozhovor

Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., se narodil na Slovensku v Trnavě. Většinu života ale strávil na Moravě, v Olomouci. Tam vystudoval nejprve stomatologii, pak všeobecnou medicínu a v roce 1999 nastoupil na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde působí dosud – od roku 2012 jako přednosta. Kromě vedení kliniky je…

S profesorem Vladimírem Benešem o lidském mozku, neurochirurgii a trochu i o stomatologii

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Jak nás vidí

Obor neurochirurgie je bezpochyby zajímavý sám o sobě, má ale také několik styčných bodů se stomatologií, neméně zajímavé jsou pak procesy a stavy postihující lidský mozek. O těchto ústředních tématech jsme hovořili s prof. MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc., krátce poté, co 28. října 2023 obdržel z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla medaili I. stupně Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Vzpomínáme: MUDr. Josef Vacek, CSc.

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Události

Nečekaně nás opustil kolega, kamarád a pro studenty, kteří poznali i jeho svérázný smysl pro humor, opravdu nezapomenutelný učitel. MUDr. Josef Vacek, CSc., byl absolventem brněnské fakulty a od počátku sedmdesátých let minulého století působil na II. stomatologické klinice 1. LF UK v Praze.

Vzpomínáme: MUDr. Vratislav Čermák

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Události

S jeho nečekaným odchodem jsme ztratili nejenom vynikajícího lékaře, ale také věrného přítele a oddaného člověka. MUDr. Vratislav Čermák byl talentovaný lékař a jeho vášeň pro medicínu byla nakažlivá.

S prezidentem ČSK Romanem Šmuclerem o práci a životě – i času, který nezastavíme

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Rozhovor

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vykonává od roku 2017 funkci prezidenta České stomatologické komory. V roce 2018 se stal i předsedou Zubohradu. Vedle dlouhé řady medicínských aktivit, doprovázených členstvím v domácích a mezinárodních odborných společnostech (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD) se věnuje řadě podnikatelských projektů, zejména spojených se společností Asklepion. Významná je jeho mediální kariéra, kde vešel ve známost…

S Vojtěchem Peřinou o vztahu stomatologie a všeobecné medicíny

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Rozhovor

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., se narodil a pracuje v Brně. Od roku 2022 stojí jako přednosta v čele Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF Masarykovy univerzity a FN Brno. V období 2013 – 2017 byl zvolen za brněnskou lékařskou fakultu členem sněmu ČSK. Od září 2017 je členem představenstva ČSK a nyní i členem vědecké rady ČSK. V minulých…

S docentem Miroslavem Peterkou o podílu genetiky a zevních škodlivých faktorů na orofaciálních rozštěpech

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Jak nás vidí

Orofaciální rozštěpy jako vrozené vady stále patří k velkým tématům stomatologie a řady dalších medicínských oborů. Kdy je příčinou genetická rodinná zátěž a kdy a proč zevní škodlivé faktory? O tom jsme pro LKS hovořili s doc. MUDr. Miroslavem Peterkou, CSc., DSc., předním odborníkem v oblasti genetiky a speciálně teratologie. Rozštěpovým vadám se věnuje celoživotně, a to jak ve vědecko-výzkumné rovině, tak…