LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S docentem Miroslavem Peterkou o podílu genetiky a zevních škodlivých faktorů na orofaciálních rozštěpech

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Jak nás vidí

Orofaciální rozštěpy jako vrozené vady stále patří k velkým tématům stomatologie a řady dalších medicínských oborů. Kdy je příčinou genetická rodinná zátěž a kdy a proč zevní škodlivé faktory? O tom jsme pro LKS hovořili s doc. MUDr. Miroslavem Peterkou, CSc., DSc., předním odborníkem v oblasti genetiky a speciálně teratologie. Rozštěpovým vadám se věnuje celoživotně, a to jak ve vědecko-výzkumné rovině, tak…

S profesorkou Janou Duškovou o vědeckém bádání ve stomatologii

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., spojila svůj profesionální život především s vědeckým bádáním a prací ve Výzkumném ústavu stomatologickém (od roku 2002 Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze), kde zastávala v letech 2001 – 2014 funkci první přednostky-ženy. Od roku 2005 zastává rovněž jako první žena funkci proděkanky 1. LF UK v Praze. V letech 2008 – 2018…

S docentem Luďkem Peřinkou nejen o moderní endodoncii

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., se narodil v Praze a promoval v roce 1979. Následně, hned po vojně, nastoupil na I. stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze k prof. MUDr. Jaroslavu Tomanovi, DrSc., jako vědecký aspirant (1981, CSc.). Tam působí dodnes. Mimořádnou zkušenost získal při půldruharočním pobytu v Japonsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V roce…