LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Lydie Izakovičová Hollá o stomatologii, genetice, vědě a praxi

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Rozhovor

Prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., dosáhla ještě před svou padesátkou pozoruhodných úspěchů ve světě lékařské vědy. Dnes vykonává funkci přednostky Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně a současně také proděkanky pro zubní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K původnímu šestiletému studiu stomatologie si v jeho posledním ročníku přibrala…

Ostravský komorový matador Petr Mlejnek bilancuje před odchodem na odpočinek

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Rozhovor

MUDr. Petr Mlejnek patří k těm, kteří stáli u zrodu Komory, tedy ještě té, která se nazývala Lékařská komora stomatologů. Už 5. ledna 1990 se zúčastnil legendárního setkání v Praze a stal se neformálním iniciátorem a organizátorem nově vznikajícího komorového dění na Ostravsku. V České stomatologické komoře zastával řadu funkcí, především jako předseda OSK v Ostravě a následně dlouholetý člen sněmu ČSK, posléze také…

S docentkou Ivou Holmerovou o stárnutí populace a nových výzvách pro stomatologickou péči

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Jak nás vidí

Podle prognóz bude v polovině tohoto století každý desátý obyvatel České republiky starší osmdesáti let. Již dnes se mění skladba pacientů v zubních ordinacích a těch starších valem přibývá. Je na to česká stomatologie připravena? Ne náhodou je nosným tématem kongresu Pražské dentální dny 2022 snímatelná protetika... Redakce LKS proto také oslovila doc. MUDr. Ivu Holmerou, Ph.D., která se gerontologií celoživotně…

Kouzla přírody aneb fotokytičkář Libor Zdařil

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás baví

MUDr. Libor Zdařil je dlouholetý funkcionář Komory, v současnosti člen představenstva ČSK. Vedle toho se věnuje i komunální a krajské politice v Českých Budějovicích. Jeho profesí je zubní lékařství – jeho odvěkou vášní je však biologie a dnes především fotografování rostlin.

Tomáš Hlaďo zasvětil celý život péči o dětské pacienty

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Rozhovor

MUDr. Tomáš Hlaďo měl od raného mládí velmi blízko k přírodě. Od střední školy pravidelně trávil část prázdnin v pražské zoologické zahradě, kde pečoval o chovaná zvířata, a tak směr jeho studia byl od počátku zdánlivě jasný. Nakonec ale v rozhodování zvítězila péče o člověka. MUDr. Hlaďo absolvoval v roce 1978 stomatologii na lékařské fakultě ve své rodné Praze. V…

Karel Šefrna o stomatologii, hypnóze a divadle

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Rozhovor

MUDr. Karel Šefrna rozdělil svůj život mezi stomatologii a divadlo. Svoji lékařskou praxi obohatil studiem a praktickým použitím hypnózy v medicíně. Oba jeho rodiče působili ve Svitavách jako lékaři – otec byl primář dětského oddělení ve svitavské nemocnici a matka zubní lékařka. V peripetiích 60. – 80. let působil ve Svitavách, Poličce, několika vesnicích okolo a v České Třebové, kde v soukromé praxi pracuje jako stomatolog…

Doktor Marco Landi o eurounijní politice a prosazování zájmů zubních lékařů

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Jak nás vidí

Dr. Marco Landi se řadí mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V letech 2019 – 2021 již podruhé zastával funkci prezidenta Rady evropských zubních lékařů (CED). Na této pozici se zasadil o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích. Na kongresu PDD 2021, kterého se zúčastnil jako host,…

Ocenění ČLS JEP pro docenta Jana Veverku

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Události

Doc. MUDr. Jana Veverku, CSc., který do loňského prosince zastával klíčovou funkci šéfredaktora časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, za jeho celoživotní přínos oboru zubní lékařství ocenila již v září 2021 Komora udělením čestného titulu Osobnost české stomatologie. V lednu 2022 mu udělila vysoké ocenění rovněž Česká lékařská společnost Jana Evengelisty Purkyně (ČLS JEP).

Vzpomínky na docenta Ivo Dřízhala

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Kdo byl kdo

V prosinci loňského roku opustil naše řady doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (7. 9. 1939 – 22. 12. 2021), čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie. Zanechal nesmazatelnou stopu na odborném poli i v srdcích kolegů různých generací. Hovoří o tom i následující vzpomínky členů České parodontologické společnosti, u jejíhož zrodu doc. Ivo Dřízhal stál.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Události

Docent Ivo Dřízhal byl dlouholetý čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie, který svůj profesní život spojil se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové. Byl všeobecně respektovanou osobností, zkušeným pedagogem, vynikajícím výzkumníkem, organizátorem mnoha odborných setkání a oblíbeným přednašečem, erudovaným odborníkem nejen v oblasti parodontopatií, nýbrž i nemocí ústní sliznice a slinných žláz, uznávaným i v…