LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nečekaně nás opustil kolega, kamarád a pro studenty, kteří poznali i jeho svérázný smysl pro humor, opravdu nezapomenutelný učitel. MUDr. Josef Vacek, CSc., byl absolventem brněnské fakulty a od počátku sedmdesátých let minulého století působil na II. stomatologické klinice 1. LF UK v Praze.

MUDr. Josef Vacek, CSc.

Mimořádné technické schopnosti zúročil ve své specializaci na protetickou stomatologii. Jeho vědecká práce byla zaměřena na problematiku celkové bezzubosti. Navrhoval mnohé modifikace pracovních postupů v ordinaci a technologií zpracování materialů k výrobě zubních náhrad v zubní laboratoři. Uvedené postupy shrnuté v publikaci „Neutrální zóna“ jsou platné doposud. Velkou část svého profesního zájmu věnoval odborným kontaktům v zahraničí. V r. 1997 dal impuls k založení České společnosti protetické stomatologie, která se následně stala členem Evropské protetické asociace (EPA).

Přirozená autorita kolegy Josefa Vacka spolu s jeho širokým odborným rozhledem vedla k jeho zvolení prezidentem EPA v r. 2001. V této významné mezinárodní organizaci působil více let také v jejích orgánech EPA Council  Trustees.

Dráhu vysokoškolského pedagoga završil tím nejobtížnějším – uvádět budoucí zubní lékaře do oboru v rámci preklinické přípravy. Je nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v r. 2017.

Loučíme se s člověkem, kterého jsme si odborně i lidsky velice vážili.

S úctou spolupracovníci a kolegové z ČSPS a ČSK

Poznámka: Rozhovor s MUDr. Josefem Vackem, CSc., byl zveřejněn v LKS č. 7 – 8/2019.

17. 2. 2024

LKS 02/2024

LKS. 2024; 34(2): 28

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: