LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ohlédnutí… 75 let Lékařské fakulty UK v Plzni

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Knihovna

Publikace, která vychází u příležitosti 75. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (2020), je pestrou mozaikou vzpomínek prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., na léta strávená na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde studoval i přes půl století vyučoval na Stomatologické klinice. A také na jeho sedmileté působení v jihočeské Bechyni.

Není vrah jako vrah

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Knihovna

Jde o velmi zajímavou knížku z oblasti psychologie, která po dlouhých měsících covidového lockdownu, kdy se lidé potýkali s odloučením a samotou, depresemi, frustracemi, apatií či naopak agresivitou, získává i nové dimenze.

Hluboká práce – Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Knihovna

Nakladatelství Jan Melvil Publishing, specializující se na populárně naučné knihy (vydalo např. vynikající „Příběh lidského těla“ Daniela Liebermana), publikovalo nedávno monografii „Hluboká práce“, nesoucí podtitul „Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě“, amerického docenta informatiky na Georgetown University, Cala Newporta. V anotaci se mimo jiné dočteme, že v knize autor „představuje svůj stejnojmenný koncept – schopnost soustředit se bez rozptylování…

Stomatologická radiologie překlad 6. vydání

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Knihovna

Kniha Stomatologická radiologie je překladem 6. vydání německé monografie „Zahnärztliche Radiologie“. Na 280 stranách komplexně pojednává o využití rentgenového záření při diagnostice v zubním lékařství. Pokryta je většina oblastí od fyzikálních základů, přes účinky ionizujícího záření na živé tkáně, základy radiační ochrany, techniky intraorálního a extraorálního snímkování, až po nejmodernější zobrazovací metody. Rozebíraná problematika je ilustrována na 362 vyobrazeních –…

Opioidy

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Knihovna

Druhé vydání úspěšné knihy věnované nejsilnějším používaným analgetikům, tedy opioidům, je opět určeno široké odborné veřejnosti – především lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy ve své praxi používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

Somatické vyšetření ve stomatologii

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Knihovna

Jiří Šedý je velmi dobře znám české stomatologické komunitě jako plodný autor odborných článků, ale i monografií, jako je např. Kompendium stomatologie. Ve své poslední knize se zevrubně zaměřil na problematiku klinického vyšetření stomatologického pacienta.

Nemocné rozhovory

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Knihovna

Monografie, která nese podtitul „Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými“, se věnuje dobré klinické praxi ve vzájemné komunikaci mezi lékařem, resp. zdravotníkem, pacientem a jeho blízkými.