LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V březnu vychází první číslo již 124. ročníku časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství/Czech Dental Journal (dále ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydavatelem je od roku 2019 ČSK.

Časopis ČSPZL č. 1/2024 publikuje dvě odborná sdělení. Velmi hodnotná původní práce Hodnocení klinické úspěšnosti 56 autotransplantovaných zubů – retrospektivní studie je dílem kolektivu autorů ve složení Martin Starosta, Martin Bartoš, René Foltán. Práce je věnována MUDr. Ivo Markovi, Ph.D., za popularizaci zubních autotransplantací v České republice. Obsáhlý přehledový článek Hodnocení symetrie mandibuly u pacientů s jednostranným zkříženým skusem před rychlou palatinální expanzí a po ní zpracoval kolektiv autorek Lucie Šimůnková Vítová, Taťjana Dostálová, Lenka Kratochvílová.

Zveřejněna je dále recenze Jiřího Šedého na knihu Síla rozumu v bláznivé době – manuál kritického myšlení (Ján Markoš, 2022). Informaci z únorového zasedání redakční rady časopisu ČSPZL si můžete přečíst i v tomto vydání LKS na str. S33.

Připomínáme, že od 1. 1. 2024 jsou v platnosti aktualizované Podmínky pro publikaci v časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství/Czech Dental Journal. Aktualizace Podmínek koresponduje se snahou vydavatele a redakční rady ČSPZL přizpůsobit se hlavním směrům ve vědeckém publikování. Mimo jiné v nich je již zahrnuto, že články pro časopis ČSPZL je možné nabídnout redakci výhradně vložením rukopisu do redakčního systému na webu cspzl.dent.cz (na horní modré liště složka „Vložit rukopis“).

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Online objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na cspzl.dent.cz.