LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Karel Wachsmann – zubní lékař, učitel, organizátor

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Kdo byl kdo

Mezi významné osobnosti českého zubního lékařství druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století patřil Karel Wachsmann. Vstoupil na lékařskou fakultu inspirován příkladem svého otce.

Vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Kdo byl kdo

Letos 24. 10. uplynulo 79 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za účast na heydrichiádě a pomoc parašutistům výsadku Anthropoid v roce 1942. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha k tomuto výročí uspořádala 21. 10. 2021 vzpomínkové odpoledne.

Jiří Foustka a Karel Čapek: Literární soupeření zubního lékaře se spisovatelem

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Kdo byl kdo

Jiří Foustka byl smíchovský zubní lékař, mezi jehož pacienty a přáteli byli mnozí pražští umělci, zejména spisovatelé. On sám byl také literárně činný. Své zkušenosti a zážitky z lékařské praxe shrnul v knize „Hrst o zubech“, obsahující jedenáct příběhů, které zažil. Jako nadšený a náruživý automotorista psal turistické příručky, aby usnadnil výlety po celé republice. Tak vznikly knížky „Na motorce…

Vzpomínka na profesora Oldřicha Elišku

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Kdo byl kdo

Dne 12. 7. 2021 nás ve věku 86 let opustila mimořádná osobnost světového významu, klinický anatom, chirurg, a především skvělý člověk, prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Milena – dcera profesora Jesenského

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Kdo byl kdo

Rodina Jesenských dala medicíně několik velkých osobností. Letos v květnu Komora na pražském Olšanském hřbitově uctila památku nadějných stomatologů, synovců prof. J. Jesenského – bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek. Všichni čtyři byli popraveni Němci 24. 10. 1942 v Mauthausenu za spolupráci při atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (viz str. 121). V rodině Jesenských ovšem najdeme také významné osobnosti, které vynikly i v…

Profesor Josef Kufner, světově uznávaný maxilofaciální chirurg

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Kdo byl kdo

Profesor MUDr. Josef Kufner, DrSc., se narodil 28. 10. 1924 v Praze. Studoval a maturoval na známém pražském gymnáziu v Křemencově ulici a již během studií se zapojil do ilegálního odboje proti fašistické okupaci, za což byl později zatčen a uvězněn. Po osvobození zahájil studium na Lékařské fakultě UK v Praze, kde v r. 1950 promoval. Dále svůj zájem věnoval…

Jan Nepomuk Čermák a egyptské mumie

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Kdo byl kdo

Jméno fyziologa a laryngologa Jana Nepomuka Čermáka (1828 – 1873) je známé nejen stomatologům, anatomům a histologům (viz LKS č. 6/2019 a č. 3/2020), ale také egyptologům. Čermák totiž stojí u počátků vědeckého výzkumu staroegyptských mumií, které představují důležitý historický, antropologický a paleopatologický pramen. Jsou nejen prvořadým dokladem pro poznání vlastního mumifikačního postupu (jehož počátky sahají do doby před pěti tisíci lety)…

Jan Nepomuk Čermák – vědec velkých úspěchů i trpkých zklamání

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Kdo byl kdo

Trojice autorů, stomatolog, anatom a histolog, svůj příspěvek v LKS 6/2019 připomínající osobnost Jana Nepomuka Čermáka končí otázkou položenou české akademické obci. Jejich výzvě rád vyhovuji, neboť i mně již před mnoha lety tento vědec upoutal a hledal jsem v literatuře i archivech podrobnosti o jeho životě. Zjistil jsem, že Čermák se narodil v Praze v lékařské rodině a byl…

Pocta hrdinům odboje Janu a Alžbětě Jesenským

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Kdo byl kdo

V sobotu 19. 10. 2019 byla v ulici Skořepka 2 v Praze 1 slavnostně odhalena pamětní deska hrdinům odboje – doc. MUDr. Janu Jesenskému, in memoriam profesorovi, a jeho manželce MUDr. Alžbětě Jesenské. Oba byli zubní lékaři, blízcí příbuzní prof. MUDr. Jana Jesenského. Akce se uskutečnila díky Iniciativě A, Československé obci legionářské a Rotě Nazdar. Byla to v pořadí již 19. pamětní…