LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Skromný člověk, a přitom velikán české stomatologie

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Kdo byl kdo

Pokud někdo významný umře, říká se: „Zůstala velká prázdnota.“ Často se ale prázdnota rychle zavře, vesměs do roka. A kdo si vzpomene za pět let? Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je ale jiný případ. Od začátku letošního roku mi volají lidé: „Víš, že by panu profesorovi, Jirkovi, bylo osmdesát? Co uděláme? Chybí nám moc.“ Chybí celé české medicíně. Jako když…

Ferdinand Škaloud, antropolog a stomatolog

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Kdo byl kdo

Přírodovědec, který si při antropologickém výzkumu uvědomil význam chrupu a rozhodl se jít studovat medicínu, aby se mohl věnovat stomatologii – to byl Ferdinand Škaloud.

Naše pocta hrdinům heydrichiády

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Události

Před osmdesáti lety, 18. 6., vyvrcholily události spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tragicky a fatálně zasáhly členy rodiny Jesenských, která významně ovlivnila dějiny české stomatologie.

Profesor Jan Jesenský a ošetřování pacientů s válečnými zraněními

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Kdo byl kdo

Byl horký srpnový den roku 1914, kdy se před profesorem Janem Jesenským ocitnul pacient vyžadující ošetření poraněné dolní čelisti. Když Jesenský pacienta vyšetřil, byl zděšen: nalezl v rozdrceném alveolárním výběžku částečky kostí s úlomky zubů, rána hnisala, hygiena ústní dutiny byla zcela nedostatečná, poraněné a zanícené byly i měkké části obličeje, pacient byl vyhublý a dehydratovaný. Tento stav nebyl překvapením, když…

Vzpomínky na docenta Ivo Dřízhala

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Kdo byl kdo

V prosinci loňského roku opustil naše řady doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (7. 9. 1939 – 22. 12. 2021), čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie. Zanechal nesmazatelnou stopu na odborném poli i v srdcích kolegů různých generací. Hovoří o tom i následující vzpomínky členů České parodontologické společnosti, u jejíhož zrodu doc. Ivo Dřízhal stál.

Karel Wachsmann – zubní lékař, učitel, organizátor

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Kdo byl kdo

Mezi významné osobnosti českého zubního lékařství druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století patřil Karel Wachsmann. Vstoupil na lékařskou fakultu inspirován příkladem svého otce.

Vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Kdo byl kdo

Letos 24. 10. uplynulo 79 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za účast na heydrichiádě a pomoc parašutistům výsadku Anthropoid v roce 1942. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha k tomuto výročí uspořádala 21. 10. 2021 vzpomínkové odpoledne.

Jiří Foustka a Karel Čapek: Literární soupeření zubního lékaře se spisovatelem

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Kdo byl kdo

Jiří Foustka byl smíchovský zubní lékař, mezi jehož pacienty a přáteli byli mnozí pražští umělci, zejména spisovatelé. On sám byl také literárně činný. Své zkušenosti a zážitky z lékařské praxe shrnul v knize „Hrst o zubech“, obsahující jedenáct příběhů, které zažil. Jako nadšený a náruživý automotorista psal turistické příručky, aby usnadnil výlety po celé republice. Tak vznikly knížky „Na motorce…

Vzpomínka na profesora Oldřicha Elišku

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Kdo byl kdo

Dne 12. 7. 2021 nás ve věku 86 let opustila mimořádná osobnost světového významu, klinický anatom, chirurg, a především skvělý člověk, prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Milena – dcera profesora Jesenského

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Kdo byl kdo

Rodina Jesenských dala medicíně několik velkých osobností. Letos v květnu Komora na pražském Olšanském hřbitově uctila památku nadějných stomatologů, synovců prof. J. Jesenského – bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek. Všichni čtyři byli popraveni Němci 24. 10. 1942 v Mauthausenu za spolupráci při atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (viz str. 121). V rodině Jesenských ovšem najdeme také významné osobnosti, které vynikly i v…