LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pamětní deska MUDr. Oldřichu Hlaváčovi – Alarichovi

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Kdo byl kdo

Osobnost MUDr. Oldřicha Hlaváče (1895 – 1942), vynikajícího pedostomatologa a také spisovatele publikujícího knížky s anekdotami a historkami o lékařích pod pseudonymem Alarich, nám již v LKS 7 – 8/2018 přiblížil doc. Otakar Brázda. Životní cestu Oldřicha Hlaváče tragicky zasáhly události roku 1938 a následná německá okupace. Za odbojovou činnost ve skupině Obrana národa byl zatčen a odsouzen k smrti. On a jeho spolupracovníci byli označeni…

Pocta Jesenským

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Kdo byl kdo

Letos 24. 10. uplynulo 81 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za spolupráci při atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (1942). Popraveni byli v Mauthausenu ranou do týla.

Český Däniken Ludvík Souček byl původně stomatologem

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Kdo byl kdo

Podplukovník MUDr. Ludvík Souček, zubní lékař, provází můj život už od raného dětství. Nejprve jako spisovatel, později coby znalec fotografie – a nakonec i jako stomatolog. Poznal jsem se s ním osobně, když byl konzultantem mojí diplomní práce o fotografických časopisech. Silný zážitek! Mám toho mohutného učence před očima jako dnes. V jeho bytě v Podskalské ulici, když tam majestátně…

Skromný člověk, a přitom velikán české stomatologie

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Kdo byl kdo

Pokud někdo významný umře, říká se: „Zůstala velká prázdnota.“ Často se ale prázdnota rychle zavře, vesměs do roka. A kdo si vzpomene za pět let? Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je ale jiný případ. Od začátku letošního roku mi volají lidé: „Víš, že by panu profesorovi, Jirkovi, bylo osmdesát? Co uděláme? Chybí nám moc.“ Chybí celé české medicíně. Jako když…

Ferdinand Škaloud, antropolog a stomatolog

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Kdo byl kdo

Přírodovědec, který si při antropologickém výzkumu uvědomil význam chrupu a rozhodl se jít studovat medicínu, aby se mohl věnovat stomatologii – to byl Ferdinand Škaloud.

Naše pocta hrdinům heydrichiády

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Události

Před osmdesáti lety, 18. 6., vyvrcholily události spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tragicky a fatálně zasáhly členy rodiny Jesenských, která významně ovlivnila dějiny české stomatologie.

Profesor Jan Jesenský a ošetřování pacientů s válečnými zraněními

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Kdo byl kdo

Byl horký srpnový den roku 1914, kdy se před profesorem Janem Jesenským ocitnul pacient vyžadující ošetření poraněné dolní čelisti. Když Jesenský pacienta vyšetřil, byl zděšen: nalezl v rozdrceném alveolárním výběžku částečky kostí s úlomky zubů, rána hnisala, hygiena ústní dutiny byla zcela nedostatečná, poraněné a zanícené byly i měkké části obličeje, pacient byl vyhublý a dehydratovaný. Tento stav nebyl překvapením, když…

Vzpomínky na docenta Ivo Dřízhala

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Kdo byl kdo

V prosinci loňského roku opustil naše řady doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (7. 9. 1939 – 22. 12. 2021), čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie. Zanechal nesmazatelnou stopu na odborném poli i v srdcích kolegů různých generací. Hovoří o tom i následující vzpomínky členů České parodontologické společnosti, u jejíhož zrodu doc. Ivo Dřízhal stál.

Karel Wachsmann – zubní lékař, učitel, organizátor

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Kdo byl kdo

Mezi významné osobnosti českého zubního lékařství druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století patřil Karel Wachsmann. Vstoupil na lékařskou fakultu inspirován příkladem svého otce.