LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos 24. 10. uplynulo 81 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za spolupráci při atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (1942). Popraveni byli v Mauthausenu ranou do týla.

Hrob rodiny Jesenských, o který pečuje a který se stal pietním místem ČSK (pražské Olšanské hřbitovy, část IX, oddělení 3a, hrob č. 247).

Jan a Jiří Jesenští byli synovci zakladatele pražské kliniky profesora Jana Jesenského a na klinice úspěšně rozvíjeli svoji profesní dráhu. Jan byl docentem (univerzitním profesorem in memoriam) a působil jako vedoucí asistent protetického oddělení. Jiří byl vedoucím protetické laboratoře.

Komora letos opět uctila památku hrdinů odboje položením věnce na hrob rodiny Jesenských, o který pečuje a který se stal pietním místem ČSK (pražské Olšanské hřbitovy, část IX, oddělení 3a, hrob č. 247).

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): 192

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: