LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ceník Inzerce LKS 2024

O časopise

LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis, který vydává Česká stomatologická komora jako měsíčník a distribuuje adresně zubním lékařům v České republice. Dále se časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků zubního lékařství, školám v oblasti zdravotnictví a předplatitelům dle aktuálního adresáře. Tištěný náklad cca 11 000 kusů.

Od ledna funguje také elektronická verze časopisu LKS na adrese www.lks-casopis.cz. Obsahuje všechny články publikované v LKS v roce 2018 a pravidelně jsou přidávána aktuální vydání LKS. Postupně jsou doplňovány nejdůležitější články z předchozích ročníků, čímž se web stává také digitálním archivem a významným studijním zdrojem.

Podmínky pro zveřejnění

ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerci či vkládanou inzerci z důvodů:

 • obsahu
 • zařazení inzerce třetích stran na distribuovaných materiálech
 • rozporu s platnými právními předpisy
 • rozporu se zájmy České stomatologické komory
 • rozporu se zájmy zubních lékařů
 • v případě, že nebude dodána v termínu a v technických parametrech uvedených pro daný typ inzerce

Technické podmínky

Tištěná inzerce

 • Elektronicky dodané podklady e-mailem nebo na CD zpracované pro finální formát k tisku v rozlišení 300 dpi.
 • Inzeráty v rozměrech na spad dodat s přídavkem 3 mm na ořez, v souboru pdf, popř. tif. Inzeráty na spad musí být opatřeny ořezovými značkami tak, aby nezasahovaly do oblasti spadu.
 • Malé formáty inzerce (označené v ceníku 1–5) může na základě zadání klienta zpracovat grafik LKS. Tato služba je v ceně inzerce.
 • Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.

Digitální inzerce

 • Maximální datová velikost: 150 kB
 • Podporované formáty: PNG, JPG, JPEG, GIF