LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Studentská soutěž Jules Allemand Trophy má vítěze republikového kola za 16. a 17. ročník

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Kliniky a studenti

Jules Allemand Trophy (JAT), pravidelná soutěž studentů zubního lékařství, byla v mnoha směrech výjimečná, jak historie ještě nepamatuje. Kvůli pandemii koronaviru bylo nutné 16. ročník odložit, nikoliv však zrušit. Studenti 16. a 17. ročníku se nakonec setkali společně letos v červnu na republikové úrovni. Porota tedy vyhodnotila dva výherce – za každý z obou ročníků. Vítěze ještě v září čeká mezinárodní finále v Itálii.

Is it worth to be a dentist in the US? Definitely! But…

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Kliniky a studenti

Dvoudílný článek, jehož první část byla zveřejněna v dubnovém LKS 4/2021, přináší informace o studiu stomatologie a možnostech zubního lékaře ve Spojených státech amerických. Seznamuje čtenáře se systémem školství v USA a porovnává výuku stomatologie na University of Minnesota a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Současně polemizuje nad výhodami a nevýhodami jednotlivých institucí a způsobu přípravy studenta na budoucí povolání. Tento…

Blessed America! Platí to i ve stomatologii?

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Kliniky a studenti

Dvoudílný článek přináší informace o studiu stomatologie a možnostech zubního lékaře ve Spojených státech amerických. Seznamuje čtenáře se systémem školství v USA a porovnává výuku stomatologie na University of Minnesota a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Současně polemizuje nad výhodami a nevýhodami jednotlivých institucí a způsobu přípravy studenta na budoucí povolání. Tento článek pro časopis LKS zpracovala MDDr. Miroslava Chalupová,…

XL. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Kliniky a studenti

V sobotu 14. 11. 2020 se uskutečnila XL. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Její průběh byl stejně jako nespočet dalších akcí v tomto roce ovlivněn pandemií COVID-19. Původně se měla odehrát na jaře roku 2020 v Hradci Králové, ale musela být přesunuta na další semestr. Bohužel ani na podzim situace nedovolovala se shromáždit osobně, a tak jsme se…

Dens Sanus Olomucensis – první ročník konference

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Kliniky a studenti

  První ročník konference s názvem Dens Sanus Olomucensis proběhl ve dnech 18. až 19. 9. 2020 v Olomouci. Akce tak volně navázala na tradici odborných setkání pro lékaře v klinické praxi, započatých v Olomouci již v osmdesátých letech minulého století cyklem přednášek „Olomoucké stomatologické dny“. Reagovaly především na potřebu zvyšování znalostí v oblasti pedostomatologie a později pokračovaly jako „Pedostomatologické dny“, které se dodnes konají střídavě v…

Zkušenosti ze studijního pobytu na Mayo Clinic

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Kliniky a studenti

Od září 2018 do července 2019 jsem absolvoval roční studijní pobyt na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota, USA. Studijní pobyt byl součástí mého doktorského studia a také pilotním projektem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v rámci programu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“. Je zapotřebí napsat, že LF HK s touto institucí spolupracuje více než dvacet let na jiné odborné bázi. Zejména vzhledem k této…

Studentský kongres i reprezentační ples se povedly

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Kliniky a studenti

Sdružení studentů stomatologie ČR navázalo na letitou tradici a v roce 2020 se opět uskutečnil Kongres SSS ČR. Akce proběhla v termínu 21. – 22. 2. 2020 v Hotelu Continental v Brně.

UPdent 2020: do třetice všeho dobrého

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Kliniky a studenti

Pět let strávíme studiem na vysoké škole, kde se jako studenti postupně seznamujeme s mnohými lékařskými odvětvími. Znalosti, které studiem získáme a ověříme u zkoušek, pak méně či více zúročíme v praxi. Ale i když už za sebou máme mikrobiologii, farmakologii a imunologii, víme, kdy a jaká antibiotika indikovat, jaké jsou jejich nevýhody a kdy je raději vyměnit za jiná?…