LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se ve dnech 25. – 26. 2. 2023 již tradičně konal studentský kongres o soft skills s názvem UPdent. Letošní pátý ročník kongresu byl stejně jako každý rok vyprodaný. Zájem byl nejen ze strany mladých lékařů, ale hlavně studentů ze všech českých lékařských fakult i ze Slovenska.

Hlavní organizátorka UPdent 2023 Eliška Surmová při slavnostním zahájení kongresu.

V České republice tradici studentských kongresů moc nemáme, a proto se před pěti lety rozhodla olomoucká studentka stomatologie Veronika Steinerová jeden takový uspořádat. „Ohlas byl obrovský a postupně se prestiž tohoto kongresu ještě rozšiřovala. Nyní se každoročně těšíme účasti ze všech univerzit v Česku a na Slovensku, které stomatologii vyučují. Láká nejen odborný program, ale i společenský večer, který je obzvlášť mezi mladými velmi populární,“ řekla jedna z organizátorů, studentka LF UPOL Martina Gajdušková.

„Soft skills našeho oboru nedostávají ve výuce mnoho prostoru, přesně proto UPdent vznikl – s přednáškami o neklinických tématech se studenti příliš nesetkají ani během pětiletého studia na univerzitě, tak ani na mimoškolních kongresech. Přitom tyto znalosti jsou pro naši budoucí práci také velmi důležité. Letos jsme například rozebírali, kam může mít mladý zubní lékař namířeno a jak může pojmout svou praxi. Tyto přednášky zazněly od MUDr. Radka Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., a MUDr. Daniela Černého, Ph.D. Řadu praktických tipů, se kterými se studenti při výuce pedostomatologie běžně nesetkají, obsahovala úspěšná přednáška MDDr. Michaely Štětinové pojednávající o šetrném ošetření dětí. A například na komunikaci se zubním technikem byla vyhrazena jedna přednáška ve druhém ročníku, tyto znalosti je ale vhodné opakovat, aktualizovat a nejlépe slyšet z více zdrojů – téma MDDr. Jana Stibala bylo tedy velmi příhodné. Je také pravdou, že pár námětů přednášek se nám opakovalo z minulých ročníků. Pokud jsme s tématem a přednášejícím měli dobrou zkušenost, snažíme se, aby si i mladší studenti danou problematiku vyslechli,” vysvětlila hlavní organizátorka kongresu Eliška Surmová, studentka 4. ročníku zubního lékařství.

Kvůli nemoci bohužel nemohl vystoupit MDDr. Tomáš Sonnek, naštěstí jej však mohl zastoupit jeho kolega z opavského pracoviště TreeDK MDDr. Jan Kubalák. Z olomoucké praxe Libento zavítali i MDDr. Thomas Rozina či MDDr. Šimon Belák, Ph.D., kteří mluvili o možnostech mimoškolních příležitostí pro studenty a o tom, jak vypadá navazující postgraduální studium na LF UP. Mezi přednášejícími rovněž byla fyzioterapeutka Mgr. Jarmila Štěpánová, Ph.D., která prakticky naučila účastníky, jak správně sedět u křesla, či jakými cvičeními zmírnit bolesti, které špatnou ergonomií vznikly. Seznámení s tím, co dělat v případě vzniku životu nebezpečné anafylaktické reakce, si vzal na starost alergolog Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Plný sál udělal radost nejen organizátorům, ale i sponzorům akce. „My jsme nadmíru spokojeni, takový zájem jsme opravdu nečekali. Studenti jsou velmi zvídaví a na naše produkty měli spoustu otázek,“ chválil si zájem studentů a mladých lékařů jeden z vystavovatelů. Účast přislíbili i na další rok.

Kongres UPdent se odehrával v prostorách Lékařské fakulty UP v Olomouci.
Každoročně vyprodaný kongres láká studenty a mladé lékaře ze všech stomatologických fakult v Česku i na Slovensku.
Studenti svými dotazy zaměstnávali sponzory po celou dobu kongresu.
Přednáška o správné ergonomii fyzioterapeutky Mgr.Jarmily Štěpánové, Ph.D.
MDDr. Šimon Belák prezentuje o studiu Ph.D.
MUDr. Radek Mounajjed DDS., Ph.D o tom, kam má stomatologie namířeno.
MUDr. Daniel Černý, Ph.D mluvil o tom, jak být lepším a šťastnějším zubařem.
Účastníci si mohli vyzkoušet lupové brýle od různých značek, např. Schafferová či Dr.Kim.
Celý kongres se odehrával v prostorách Lékařské fakulty UP v Olomouci.
Nechyběly ani vzorky produktů sponzorských firem.
Sponzorské firmy seznamovaly účastníky s portfoliem svých produktů. Každý účastník tak mohl.
Domluva mezi organizátory a sponzory se nesla ve velmi přátelském duchu. Stejně jako celý kongres.
Počáteční fronty účastníků na registraci se naštěstí povedly zvládnout bez většího čekání.
O přestávkách byla možnost se posilnit výborným občerstvením.
Organizátorský tým ve fotokoutku, zleva ve směru hodinových ručiček Jakub, Eliška, Viktorie, Daniel, Kateřina, Michal, Tereza, Alžběta a Martina.
Organizační tým pár měsíců před začátkem UPdentu.
Letošní výherci fotosoutěže - akt s názvem "Zub za zub".
UPdent